Završena savjetovanja

Odluka o dodjeli jednokratnih naknada 2019./2020.

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću - Nacrt prijedloga Odluke o dodjeli jednokratnih novčanih naknada za polaznike prvih razreda osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2019/2020Odluku o nagradama Grada Vinkovaca za posebna postignuća učenika osnovnih i srednjih škola na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću - Nacrt prijedloga odluke o nagradama grada Vinkovaca za posebna postignuća učenika osnovnih i srednjih škola na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama


Nacrt prijedloga odluke o jednokratnom sufinanciranju troškova kupnje radnih bilježnica i ostalog školskog pribora učenicima osnovnih škola s područja grada vinkovaca za nastavnu godinu 2019./2020. 

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću - Nacrt prijedloga odluke o jednokratnom sufinanciranju troškova kupnje radnih bilježnica i ostalog školskog pribora učenicima osnovnih škola s područja grada vinkovaca za nastavnu godinu 2019./2020.


Pravilnik o izmjenama i  dopunama Pravilnika o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama

Obrazac za sudjelovanje  javnosti - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću -  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli gradskih prostora na  korištenje udrugama


Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prodaji gradskih stanova

Obrazac za sudjelovanje javnosti - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prodaji gradskih stanova

Izvjeće o provedenom savjetovanju - odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prodaji gradskih stanova.pdf


Odluka o izmjeni odluke o davanju stanova u najam

Obrazac za sudjelovanje javnosti - Odluka o izmjeni odluke o davanju stanova u najam

Izvjeće o provedenom savjetovanju - odluka o izmjeni odluke o davanju stanova u najam.pdf


Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Vinkovaca za 2019. godinu

Obrazac za sudjelovanje javnosti - Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Vinkovaca za 2019. godinu

Izvjeće o provedenom savjetovanju - sredstva političkih stranaka.docx


Program javnih poteba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2019.

Izvješće o provedenom savjetovanju-Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi


Nacrt prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi Grada Vinkovaca za 2019.g.

Obrazac za sudjelovanje javnosti - Nacrt prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi Grada Vinkovaca za 2019.g.

Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi Grada Vinkovaca za 2019.g

Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi Grada Vinkovaca za 2019.g - Napomena


Nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade.pdf

Obrazac za sudjelovanje javnosti - nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade.pdf

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću - nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade


Nacrt prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi.pdf

Obrazac za sudjelovanje javnosti - nacrt prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi.pdf

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću - nacrt prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi


Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu.pdf

Obrazac za sudjelovanje javnosti - nacrt prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu.pdf

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću - nacrt prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu


Odluka o dodjeli jednokratnih naknada

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću


Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću – nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu


Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću -nacrt  prijedloga Odluke o komunalnom reduNacrt prijedloga Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Vinkovaca

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću – nacrt prijedloga Odluke o  određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz  proračuna Grada Vinkovaca


Nacrt prijedloga Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Vinkovaca

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti - nacrt prijedloga Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Vinkovaca


Nacrt Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti - nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću - nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca