Upravni odjel društvenih djelatnosti

Upravni odjel društvenih djelatnosti vodi brigu o ustanovama kulture čiji je osnivač Grad, športskim klubovima i udrugama grada, te vodi brigu o spomenicima kulture u Gradu.

Usklađuje razvitak društvenih djelatnosti na području grada čiji je osnivač Grad, predlaže mjere za zaštitu vlasništva ustanova čiji je Grad vlasnik.

Predlaže izvršnom i predstavničkom tijelu opće akte iz ovog djelokruga, te daje prijedloge o osnivanju ustanova, vodi brigu o socijalnim vijećima, te obavlja i druge poslove koji su mu dani u zadatak posebnim zakonima, a posebno u području predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnog školstva, te području socijalne skrbi, kao i u posebnim programima socijalizacije mladih u društvo, brigu o stradalnicima Domovinskog rata. 

Odjel predlaže organizaciju i sudjeluje u organizaciji gradskih manifestacija.

Odjel ima tri odsjeka: Odsjek za socijalnu skrb, zdravstvo, vjerske zajednice i humanitarne potrebe; Odsjek za šport, kulturu, fizičku i tehničku kulturu i Odsjek za predškolski odgoj, osnovno i srednje školstvo i visoko obrazovanje.


1. ANDREA VINKOVIĆ, pročelnica
andrea.vinkovic@vinkovci.hr
Telefon: 032/493-326

2. JELENA PAVLIČIĆ MATASIĆ
jelena.pavlicic.matasic@vinkovci.hr
Telefon: 032/493-305

3. DAVOR MANDIĆ, voditelj odsjeka za predškolski odgoj, osnovno i srednje školstvo i visoko obrazovanje
davor.mandic@vinkovci.hr
Telefon: 032/493-304

4. KRISTINA VRAČEVIĆ, viši stručni suradnik za poslove predškolskog odgoja, osnovnog i srednjeg školstva i visokog obrazovanja
kristina.toto@vinkovci.hr
Telefon: 032/638-466

5. MARIO JURIĆ, zamjenik pročelnice - voditelj Odsjeka za šport i fizičku kulturu
mario.juric@vinkovci.hr
Telefon: 032/ 493-327

 6. JASNA GARVANOVIĆ
jasna.garvanovic@vinkovci.hr

7. KSENIJA BAGARIĆ
ksenija.bagaric@vinkovci.hr
Telefon: 032/638-466