Upravni odjel za poslove gradonačelnika

U upravnom odjelu za poslove gradonačelnika obavljaju se stručni, organizacijski i administrativni poslovi vezani za redovan rad gradonačelnika kao izvršnog čelnika, poslovi pripreme općih i pojedinačnih akata iz djelokruga gradonačelnika kada priprema takvih akata nije u nadležnosti drugih upravnih tijela, poslovi mjesne samouprave, poslovi civilne zaštite i zaštite i spašavanja.

U svom djelokrugu obavlja organizacijske i stručno administrativne poslove za potrebe odnosa s javnošću, organizira konferencije za novinare, izrađuje i šalje priopćenja vezana uz aktivnosti Gradske uprave, organizira obilježavanje nacionalnih praznika i važnijih datuma u povijesti grada i županije, organizira različite manifestacije, primanja i svečane susrete, protokolarne aktivnosti vezane uz gradske dužnosnike i gradsku upravu. Skrbi se o suradnji između Grada Vinkovaca i ostalih jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj, Europskoj uniji i svijetu, održava kontakte s gradovima prijateljima, organizira posjete diplomatskih predstavnika i međunarodnih institucija.

U odjelu se primaju pritužbe i predstavke građana na rad gradskih tijela i skrbi se o pravovremenom postupanju i njihovom rješavanju.

Odjel vodi evidenciju o korištenju službenih vozila Grada, te evidenciju o službenim putovanjima dužnosnika te službenika i namještenika.

U odjelu se obavljaju i drugi poslovi određeni posebnim zakonima, drugim propisima i odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.


1. KATARINA ALDUK, struč.spec.rel.int., pročelnik
katarina.alduk@vinkovci.hr

Telefon: 032/337-237

2. DALIBOR ŠANDRK zamjenik pročelnika
dalibor.sandrk@vinkovci.hr

Telefon: 032/337-206

3. KREŠIMIR BEGČEVIĆ zamjenik pročelnika
kresimir.begcevic@vinkovci.hr

Telefon: 032/337-206

4. MARKO JURETA pomoćnik pročelnika
marko.jureta@vinkovci.hr

Telefon: 032/337-218

5. SANJA ČULJAK,dipl.iur., pravni savjetnik
sanja.culjak@vinkovci.hr

Telefon: 032/337-222

6. ZVONIMIR DŽEPINA, pomoćnik pročelnika
voditelj Odsjeka za mjesnu samoupravu
zvonimir.dzepina@vinkovci.hr
Telefon: 032/493-303

7. GABRIJEL ŠOKIČIĆ. dipl. iur.
gabrijel.sokicic@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-205

8. Franjo Sorčik stručni referent
franjo.sorcik@vinkovci.hr
Telefon: 099 527 39 59

9. ĐURĐICA MAĐAR, administrativni tajnik gradonačelnika
tajnica@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-201

10. MARKO ZAVIŠIĆ, tehničar za održavanje vozila – vozač

11. IVAN KEŠKIĆ
ivan.keskic@vinkovci.hr
Telefon: 032/493-309

12. ŠTEFICA JURIĆ

Telefon: 032/337-244


 referenti za mjesnu samoupravu u upravnim uredima mjesnih odbora:

13. KATICA IVANKOVIĆ, MO „Lenije“, H. Vukčića Hrvatinića 50
katica.ivankovic@vinkovci.hr
Telefon: 032/306-496

14. RUŽICA PERICA, MO „S. Radić“, M. Gupca 21A
ruzica.perica@vinkovci.hr
Telefon: 032/364-068

15. MANUELA GOLUŽA, MO „Kolodvor“, Kralja Zvonimira 101
manuela.goluza@vinkovci.hr
Telefon: 032/308-221

16. BLAŽENKA KALAICA ĐUKIĆ, MO „12 Redarstvenika“, 12. redarstvenika 1 a
blazenka.kalaica.dukic@vinkovci.hr
Telefon: 032/303-345

17. IVAN BORKOVIĆ, MO „V. N. Selo“, Školska 42
ivan.borkovic@vinkovci.hr
Telefon: 032/357-791

18. HRVOJE RATKOVIĆ MO „Lapovci“, Matice hrvatske 8
Telefon: 032/303-664
hrvoje.ratkovic@vinkovci.hr

19. BRANKA PEZEROVIĆ, MO „Ban Jelačić“, Bana Jelačića 11
branka.pezerovic@vinkovci.hr
Telefon: 032/332-489

20. SUZANA ŠIMUNOVIĆ, MO „Zagrebački blok“, M. Brašnića 2A
suzana.simunovic@vinkovci.hr
Telefon: 032/369-978

21. ANICA ZULUMOVIĆ, MO „Mala Bosna“, V. Gortana 25B
anica.zulumovic@vinkovci.hr
Telefon: 032/619-250

22. KRISTINA JURKOVIĆ-MITROVIĆ, MO „Mirkovci“, Mirkovci, Dunavska 1
kristina.jurkovic-mitrovic@vinkovci.hr 
Telefon: 032/325-066

23. SANJA HERGET , MO „Slavija“, Šokački šor 1
sanja.herget@vinkovci.hr
Telefon: 032/366-920Pristupačnost
Kontrast
Povećajte font
Smanji font