Gradska uprava

Za upravljanje i obavljanje djelatnosti od značenja za Grad, kao što su komunalne djelatnosti, izgradnja i upravljanje infrastrukturom, promet, prostorno uređenje i zaštita okoliša, gospodarenje nekretninama u vlasništvu Grada, kultura, zaštita i očuvanje kulturnih dobara, obrazovanje, šport, tehnička kultura i javno zdravlje, predškolski odgoj i obrazovanje, gospodarstvo, turizam, socijalna skrb, proračun, financije i funkcioniranje gradske uprave, zaštita potrošača, civilna i protupožarna zaštita, zaštita i spašavanje, unutarnja revizija i pravno zastupanje ustrojavaju se slijedeće jedinice:

- Upravni odjel za poslove gradonačelnika
- Upravni odjel za normativnu djelatnost i opće poslove
- Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu,
- Upravni odjel društvenih djelatnosti
- Upravni odjel za kulturu i turizam
- Upravni odjel komunalnog gospodarstva i uređenja grada
- Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
- Upravni odjel gospodarstva
- Upravni odjel za proračun i financije
- Služba pravnog zastupanja i
- Unutarnja revizija.

Radom upravnog odjela upravlja pročelnik, jedinicom unutarnje revizije voditelj, službom pravnog zastupanja pročelnik službe.
 Za pročelnika može biti imenovana osoba koja uz opće, zakonom utvrđene uvjete ispunjava i sljedeće uvjete i to:
 - za pročelnika Upravnog odjela za poslove gradonačelnika – magistar struke ili stručni specijalist pravne struke, najmanje 5 godina radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit te organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje i kreiranje programa i strategija
 - za pročelnika Upravnog odjela za normativnu djelatnost i opće poslove -  magistar struke ili stručni specijalist pravne struke, najmanje 5 godina radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit te organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje i kreiranje programa i strategija
 - za pročelnika Upravnog odjela za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu - magistar struke ili stručni specijalist pravne struke ili drugog društvenog usmjerenja, najmanje 5 godina radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit te organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje i kreiranje programa i strategija
 - za pročelnika Upravnog odjela društvenih djelatnosti - magistar struke ili stručni specijalist društvenog usmjerenja, najmanje 5 godina iskustva u struci i položen državni stručni ispit te organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje i kreiranje programa i strategija
 - za pročelnika Upravnog odjela za kulturu i turizam – magistar struke ili stručni specijalist društvenog usmjerenja, najmanje 5 godina iskustva u struci i položen državni stručni ispit te organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje i kreiranje programa i strategija
- za pročelnika Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada -  magistar struke ili stručni specijalist tehničkog ili ekonomskog usmjerenja, najmanje 5 godina iskustva u struci i položen državni stručni ispit, te organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje i kreiranje programa i strategija
 - za pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša - magistar struke ili stručni specijalist građevinskog, arhitektonskog ili društvenog usmjerenja, najmanje 5 godina iskustva u struci i položen državni stručni ispit te organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje i kreiranje programa i strategija
- za pročelnika Upravnog odjela gospodarstva - magistar struke ili stručni specijalist ekonomskog usmjerenja, najmanje 5 godina radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit te organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje i kreiranje programa i strategija
 - za pročelnika upravnog Odjela za proračun i financije - magistar struke ili stručni specijalist ekonomskog usmjerenja, najmanje 5 godina radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit te organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje i kreiranje programa i strategija
 - voditelj jedinice unutarnje revizije mora ispunjavati uvjete stručnog znanja - magistar struke ili stručni specijalist financijskog ili ekonomskog smjera i mora imati stručno ovlaštenje ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru (certifikat) i položen državni stručni ispit.
- pročelnik službe pravnog zastupanja mora ispunjavati uvjete stručnog znanja - magistar struke ili stručni specijalist pravne struke, najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, položen pravosudni ispit i položen državni stručni ispit.

Pristupačnost
Kontrast
Povećajte font
Smanji font
-->