Upravni odjel komunalnog gospodarstva i uređenja grada

Upravni odjel komunalnog gospodarstva i uređenja grada u okviru svojih prava i dužnosti, izrađuje prednacrte akata iz područja komunalnog gospodarstva i uređenja grada za izvršno i predstavničko tijelo, proučava probleme prometa u Gradu i predlaže mjere poboljšanja stanja u ovom području.

Brine o komunalnom uređenju i čistoći grada, te predlaže način obavljanja ovih djelatnosti, a osobito skrbi o opskrbi pitkom vodom, odvodnji i pročišćavanju otpadnih tekućina i odvodnji oborinskih voda, prikupljanju, odlaganju i zbrinjavanju komunalnog i drugog otpada, prikupljanju i zbrinjavanju sekundarnih sirovina, uklanjanju i zbrinjavanju pasa i mačaka lutalica, tržnici, izgradnji i održavanju javne rasvjete, prigodnom i blagdanskom ukrašavanju i osvjetljavanju, javnim gradskim prijevozom putnika, auto-taksi službi, javnim kupalištima, komunalnom i prometnom redarstvu, o energetskoj učinkovitosti te drugim poslovima iz područja komunalnog gospodarstva ako nisu u djelokrugu drugih upravnih odjela.

Nadzire rad komunalnih tvrtki čiji je osnivač Grad, te nadzire rad tvrtki s kojima Grad ima zaključene ugovore za obavljanje komunalnih djelatnosti.

Odjel ima tri odsjeka: Odsjek komunalnog gospodarstva i uređenja grada, Odsjek za upravno pravne poslove i nadzor i Odsjek za promet.

U okviru Odsjeka za upravno pravne poslove i nadzor je Odjeljak komunalnog redarstva.


1. MARKO DUJMIĆ, pročelnik
marko.dujmic@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-204

2. ANA LEKO, pomoćnik pročelnika za upravno – pravne poslove i nadzor
ana.leko@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-210

3. KRUNOSLAV CELIĆ, pomoćnik pročelnika
krunoslav.celic@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-234

4. ANĐELKO BILIĆ, samostalni upravni referent za komunalno gospodarstvo
andelko.bilic@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-220

5. IVAN DAMJANOVIĆ
ivan.damjanovic@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-214

6. JASNA STOLAR, savjetnik za uređenje grada
jasna.stolar@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-224

7. IVANA BERTIĆ, samostalni upravni referent za održavanje i nadzor
ivana.bertic@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-214

8. JELICA FEHTIG, stručni referent za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda
jelica.fehtig@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-227

9. BLAŽENKA TANER, stručni referent za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda
blazenka.taner@vinkovci.hr
Telefon: 032/638-441
lokal: 240

10. IVAN KEŠKIĆ, stručni referent za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda
ivan.keskic@gradvinkovci.hr
Telefon: 032/337-230

11. HRVOJE RATKOVIĆ, referent – komunalni redar
hratkovic10@hotmail.com 
Telefon: 032/337-214

12. IVAN BORKOVIĆ, referent – komunalni redar
ivanborkovicvk@gmail.com 
Telefon: 032/337-214

13. MARIO PAŽANIN, referent – prometni redar
mariopazanin25@gmail.com
Telefon: 032/337-214

14. VJEKOSLAV MARINČIĆ, referent
vjekoslav.marincic@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-234

15. MARIO MATIN, stručni suradnik za komunalno gospodarstvo
mario.matin@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-229

Pristupačnost
Kontrast
Povećajte font
Smanji font
-->