Upravni odjel komunalnog gospodarstva i uređenja grada

Upravni odjel komunalnog gospodarstva i uređenja grada u okviru svojih prava i dužnosti, izrađuje prednacrte akata iz područja komunalnog gospodarstva i uređenja grada za izvršno i predstavničko tijelo, proučava probleme prometa u Gradu i predlaže mjere poboljšanja stanja u ovom području.

Brine o komunalnom uređenju i čistoći grada, te predlaže način obavljanja ovih djelatnosti, a osobito skrbi o opskrbi pitkom vodom, odvodnji i pročišćavanju otpadnih tekućina i odvodnji oborinskih voda, prikupljanju, odlaganju i zbrinjavanju komunalnog i drugog otpada, prikupljanju i zbrinjavanju sekundarnih sirovina, uklanjanju i zbrinjavanju pasa i mačaka lutalica, tržnici, izgradnji i održavanju javne rasvjete, prigodnom i blagdanskom ukrašavanju i osvjetljavanju, javnim gradskim prijevozom putnika, auto-taksi službi, javnim kupalištima, komunalnom i prometnom redarstvu, o energetskoj učinkovitosti te drugim poslovima iz područja komunalnog gospodarstva ako nisu u djelokrugu drugih upravnih odjela.

Nadzire rad komunalnih tvrtki čiji je osnivač Grad, te nadzire rad tvrtki s kojima Grad ima zaključene ugovore za obavljanje komunalnih djelatnosti.

Odjel ima tri odsjeka: Odsjek komunalnog gospodarstva i uređenja grada, Odsjek za upravno pravne poslove i nadzor i Odsjek za promet.

U okviru Odsjeka za upravno pravne poslove i nadzor je Odjeljak komunalnog redarstva.


1. MARKO DUJMIĆ, pročelnik
marko.dujmic@vinkovci.hr
Telefon:

2. ANA EREŠ LONČAR, Samostalni upravni referent za upravno-pravne poslove i nadzor
ana.eres.loncar@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-210

3.ANJA SUČIĆ
anja.sucic@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-210

4. KRUNOSLAV CELIĆ, pomoćnik pročelnika
krunoslav.celic@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-234

5. ANĐELKO BILIĆ, samostalni upravni referent za komunalno gospodarstvo
andelko.bilic@vinkovci.hr
Telefon: 032/493-308

6. IVAN DAMJANOVIĆ
ivan.damjanovic@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-204

7. JASNA STOLAR, savjetnik za uređenje grada
jasna.stolar@vinkovci.hr
Telefon: 032/638-461

8. IVANA BERTIĆ, samostalni upravni referent za održavanje i nadzor
ivana.bertic@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-204

9. IVAN KEŠKIĆ, stručni referent za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda
ivan.keskic@gradvinkovci.hr
Telefon: 032/337-230

10. KREŠIMIR GRANIĆ, referent – komunalni redar
kresimir.granic@vinkovci.hr
Telefon: 032/569-458
Mob: 099/392-3158

11. MATE ČOVIĆ, referent – komunalni redar
mate.covic@vinkovci.hr
Telefon: 032/569-458
Mob: 099/379-9307

12. VJEKOSLAV MARINČIĆ, referent
vjekoslav.marincic@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-234

13. MARIJA KOSIJER, stručni referent za komunalno gospodarstvo

Telefon: 032/337-229

marija.kosijer@vinkovci.hr

14. MIRJANA ČAČIĆ, referent za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda
mirjana.cacic@vinkovci.hr
Telefon: 032/638-441Pristupačnost
Kontrast
Povećajte font
Smanji font