Zamjenik gradonačelnika

dr.sc. Josip Romić 

josip.romic@vinkovci.hr

Gradonačelnik zamjenika. Zamjenik/ca gradonačelnika, bira se, kao i gradonačelnik, na način propisan Zakonom o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika. Gradonačelnika, ako je duže vrijeme spriječen ili odsutan, u obavljanju njegove dužnosti zamjenjuje zamjenik gradonačelnika. Obavljanje određenih poslova iz svoga djelokruga, gradonačelnik može povjeriti zamjeniku, koji je, u njihovu obavljanju, dužan pridržavati se uputa gradonačelnika. Povjeravanjem poslova zamjeniku, gradonačelnik ne prestaje biti odgovoran za njihovo obavljanje.Pristupačnost
Kontrast
Povećajte font
Smanji font