Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša vodi poslove u svezi organizacije prostornog razvoja Grada i pripreme akata prostornog uređenja, izvršava poslove u svezi provedbe dokumenata i mjera za ostvarivanje dokumenata prostornog uređenja lokalne i područne razine, poslove u svezi izdavanja lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju i provedbu dokumenata prostornog uređenja, dokumente vezane za prostorno-plansku dokumentaciju, osigurava uvjete za provedbu programa i mjera zaštite okoliša, praćenje stanja okoliša i mjerenje imisija, kad je to obveza Grada, osigurava uvjete za vođenje katastra onečišćavanja okoliša i očevidnika o stanju okoliša i mjerama zaštite i obavješćivanju javnosti, te provodi i druge mjere u skladu sa Zakonom i drugim propisima koji se odnose na ovo područje.

 Odjel ima tri odsjeka: Odsjek za prostorno planiranje, Odsjek za gradnju i  Odsjek za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.


 1. MARIO NAGLIĆ, pročelnik
mario.naglic@vinkovci.hr
Telefon: 032-638-463

 2. MANDICA SANKOVIĆ, zamjenica pročelnika
mandica.sankovic@gmail.com
Telefon: 032-493-314

 3. NADA NEKIĆ, pomoćnik pročelnika i voditelj odsjeka za gradnju
nada.nekic@vinkovci.hr
Telefon: 032-493-318

 4. IVANKA BOŽANOVIĆ, pomoćnik pročelnika i voditelj odsjeka za prostorno uređenje
ivanka.bozanovic@vinkovci.hr
Telefon: 032-493-317

 5. DARIJA BOGADI, referent za upravno – tehničke poslove prostornog uređenja, gradnje
i zaštite okoliša
darija.bogadi@vinkovci.hr
Telefon: 032-493-316

6. MARIJANA ČULJAK, savjetnik za poslove gradnje
marijana.culjak@vinkovci.hr
Telefon: 032-493-319

 7. MARKO DUJMIĆ, savjetnik za poslove gradnje
marko.dujmic@vinkovci.hr
Telefon: 032-638-465

 8. IVAN OSTOVIĆ, viši stručni suradnik za poslove gradnje
ivan.ostovic@vinkovci.hr
Telefon: 032-493-325

 9. DARIJAN RAGUŽ, viši stručni suradnik za poslove gradnje
darijan.raguz@vinkovci.hr
Telefon: 032-638-465

 10. SLAVEN JELIĆ, viši referent za poslove gradnje 
slaven.jelic@vinkovci.hr
Telefon: 032-493-319

 11. ANKICA HOB, administrativni tajnik
ankica.hob@ vinkovci.hr
Telefon: 032-493-313

12. IVONA ČOLIĆ, viši stručni suradnik za poslove javne nabave
ivona.colic@vinkovci.hr
Telefon: 032/ 638-466

13. JELENA JURČEVIĆ, viši refrent za poslove gradnje
jelena.jurcevic@vinkovci.hr
Telefon: 032-493-314