Upravni odjel za proračun i financije

Upravni odjel za proračun i financije u svom djelokrugu obavlja stručne poslove iz područja financija, računovodstva i knjigovodstva.
Izrađuje prijedloge gradskog proračuna, odluka o izvršavanju gradskog proračuna, polugodišnjeg i godišnjeg obračuna, prati ostvarenje proračuna i pripravlja analize i izvješća za potrebe izvršnog i predstavničkog tijela.
Vodi knjigovodstvo gradskog proračuna, vodi propisane financijske poslovne knjige i financijska izvješća.
Izrađuje nacrte akata kojima se uređuju gradski porezi i druge financijske obveze, razrezuje gradske poreze i ostale naknade koje su u djelokrugu Upravnog odjela za proračun i financije, vodi poslove naplate prihoda gradskog proračuna i poduzima sve zakonske postupke iz svoje nadležnosti za njihovu pravodobnu naplatu.
Prati, planira i izvršava gradske kreditne obveze, vodi platne poslove temeljem uredno likvidiranih gradskih obveza.
Prati financijsko stanje Grada i predlaže mjere za poboljšanje financijske stabilnosti gradskog proračuna, prati i izvršava sve zakonske propise iz područja financija, računovodstva i knjigovodstva te obavlja i druge poslove iz područja financija, ako su oni u djelokrugu nadležnosti Grada.


1. SANJA LOZIĆ, pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije
sanja.lozic@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-209

2. KREŠIMIR BEGČEVIĆ, viši rukovoditelj – zamjenik pročelnika
kresimir.begcevic@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-218

3. TATJANA SUČIĆ, stručni suradnik za obračun plaća, drugog dohotka i posebne evidencije
tatjana.sucic@vinkovci.hr
Telefon: 032/638-447

4. TIHANA MUSA
tihana.musa@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-235

5. JASNA ŠUKER, računovodstveni referent ulaznih računa i posebnih evidencija
jasna.suker@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-217
6. MIRJANA PRIMORAC, stručni suradnik
mirjana.primorac@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-223

7. LEON BRANDŠTETER, referent analitičke djelatnosti posebnih evidencija i blagajne
leon.brandsteter@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-238

8. JELENA JURČEVIĆ, računovodstveni referent za poslove naplate i praćenje proračuna
jelena.jurcevic@vinkovci.hr
Telefon: 032/638-440

9. MILENA KOLAK, stručni suradnik
milena.kolak@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-219

10.GORDANA ZIRDUM
gordana.zirdum@vinkovci.hr
Telefon: 032/638-447

11.MARIJANA JAMAN
marijana.jaman@vinkovci.hr
Telefon: 032/638-447

12. ANA MIKULIĆ
ana.mikulic@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-217

Pristupačnost
Kontrast
Povećajte font
Smanji font