Upravni odjel za investicije, fondove Europske unije i imovinu

Upravni odjel za investicije, fondove Europske unije i imovinu priprema analitičko-planske i stručne prijedloge investicijskih kretanja na području, prati njihovu realizaciju uz predlaganje mjera za njihovo poticanje u cilju uravnoteženog lokalnog razvoja.

Upravni odjel obavlja poslove praćenja realizacije investicija na području Vinkovaca; umrežava, koordinira i organizira sastanke investitora s tijelima gradske uprave u cilju realizacije investicija te ishođenja potrebne dokumentacije, rješavanju administrativnih zapreka kao i provođenje promidžbenih aktivnosti za privlačenje investicija te prikupljanje iskaza interesa investitora.

Upravni odjel izrađuje prijedloge razvojnih projekata i temeljne odrednice strateškog razvoja Grada, prijedloge projekata sufinancirane bespovratnim sredstvima iz fondova Europske unije i ostalih međunarodnih i nacionalnih fondova te državnih tijela, a čiji je nositelj Grad. Odjel priprema, provodi i prati izvršenje akata u cilju uravnoteženog razvoja Grada u skladu s regionalnim razvojem te vodi bazu podataka o međunarodnim i EU projektima na području Grada. U Upravnom odjelu prati se politika i pravna stečevina Europske unije i Republike Hrvatske u okviru utvrđenoga djelokruga, potiče se međunarodna i međugradska suradnja na području investicijskih kretanja te uključivanje Grada i subjekata na području Grada u programe prekogranične i međuregionalne suradnje.

Upravni odjel upravlja i raspolaže imovinom u vlasništvu Grada te obavlja upravne, informacijsko-dokumentacijske i druge stručne i administrativne poslove vezane uz imovinu Grada i rješavanje imovinsko-pravnih predmeta.

Upravni odjel izrađuje nacrte općih i pojedinačnih akata iz utvrđenog djelokruga rada te obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost sukladno zakonu, propisima donesenim temeljem zakona te općim aktima Gradskog vijeća Grada Vinkovaca i posebnim aktima Gradonačelnika.


1. KATARINA VUČIĆ, mag..oec.,  pročelnica
  
marina.simic.karaula@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-231

2. MARINA ŠIMIĆ KARAULA, mag. iur.,  zamjenica pročelnice
  
marina.simic.karaula@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-231

3. MARICA VIDIĆ,voditelj odsjeka
marica.vidic@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-215

Odsjek za imovinske poslove

4. ANA KIŠ, viši stručni suradnik za imovinske poslove
ana.kis@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-223

 5. JOSIP TADIĆ, stručni referent za stambene poslove
josip.tadic@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-225

 6. NIKOLINA REKIĆ
nikolina.rekic@vinkovci.hr

7.TIHANA MAJDANDŽIĆ mag. oec.
tihana.majdandzic@vinkovci.hr

Telefon: 032/337-215

Pristupačnost
Kontrast
Povećajte font
Smanji font
-->