Visoko školstvoPoljoprivredni fakultet, Osijek
31000 Osijek, Trg svetog Trojstva 3
Tel.: (+385 31)  224 – 200; faks: (+385 31)  207 – 017
32000 Vinkovci, Gencherova 16
Tel.: (+385 32) 332 – 656; faks: (+385 32) 332 – 656
URL: http://suncokret.pfos.hr 

Dekan: prof. dr. sc. Željko Bukvić

Više poljoprivredno školstvo u Vinkovcima počinje 5. studenoga 1960. godine danom početka rada Više poljoprivredne škole Vinkovci. Integracijom Više poljoprivredne škole i Poljoprivrednog fakulteta Osijek, Poljoprivredni fakultet u Osijeku postaje baštinik i slijednik i Više poljoprivredne škole Vinkovci, koja je djelovala od 5. studenoga 1960. Do 31. prosinca 1977. godine. Viša poljoprivredna škola u Vinkovcima je bila članica Sveučilišta u Osijeku, koje je osnovano 1975. godine i potkraj osamdesetih godina prošlog stoljeća preimenovano u Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera.
Do sada je upisano 46 generacija studenata višeg i visokog poljoprivrednog školstva u Vinkovcima. Prvih 17 generacija od 1960./61. do 1976./77. akademske godine bilo je pod okriljem Više poljoprivredne škole. Sljedećih 21 generacija studenata od 1977./78. Do 1997/98. akademske godine su studenti Smjera poljoprivrednog strojarstva (poljoprivrednemehanizacije) u Vinkovcima na 6. i 7. stupnju studija Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku. Potom slijede 3 generacije studenata Poljoprivrednog odjela u Vinkovcima Veleučilišta uPožegi i napokon od 2001./02. akademske godine 5 generacija studenata Stručnih studijapoljoprivrede u Vinkovcima Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku. Do 31. prosinca 2005. godine u gradu Vinkovcima je diplome inženjera poljoprivrede steklo 1937 studenta i 302 studenta diplome diplomiranog inženjera poljoprivrede. Vrijedno je spomenuti da su i tri doktorske disertacije obranjene u području biotehničkih znanosti u gradu Vinkovcima.

Sukladno navedenim organizacijskim formama višeg i visokog poljoprivrednog školstva u Vinkovcima se nastojalo osvijetliti život i rad studenata i nastavnika kroz pisani, slikovni i tablični prikaz. Nove generacije studenata i nastavnika radit će prema novim nastavnim planovima i programima proizišlih iz primjene Bolonjskog procesa u visokom školstvu. Ove jeseni, akademske godine 2005./06., upisana je 46. generacija studenata u Vinkovcima koja će znanja usvajati prema novom programu, koji im omogućava stjecanje zvanja prvostupnika struke, a potom najbolji, na našem fakultetu, mogu nastaviti studij u Osijeku za magistra struke, a oni ponajbolji i za doktora znanosti.

Pristupačnost
Kontrast
Povećajte font
Smanji font