Kulturno umjetnička društva

I - USTANOVE KULTURE

Gradski muzej
Gradska knjižnica i čitaonica
Gradsko kazalište "Joza Ivakić"
HAZU
Arhivski sabirni centar Osijek
Arhivski sabirni centar Vukovar
Dječji dom Sveta Ana

 

II - UDRUGE GRAĐANA

Matica Hrvatska
Puhački orkestar
Gradski tamburaški orkestar
Muška pjevačka grupa "Lipa"
Mješ.pjeva. zbor "Chorus Cibalae"
Mažoretkinje grada
KUD Šumari
Folklorni ansambl Lisinski
ŽKUU Reljković
KUD Tkanica
KUD Tamburica
KUD LJESKOVAC
KUD Gradske udruge umirovljenika
KUD IZVOR
KUD HRVATSKI SOKOL MIRKOVCI
Kulturno društvo Rusina i Ukrajinaca
Hrvatska žena
UDRUGA ŽENA IVANČICA
Vinkovački šokački rodovi
Hrvatski Sokol
Športsko plesna udruga "Twist"
Baletni studio "Sjaj"
UDRUGA ZA URBANI PLES
UDRUGA D & M
Zagonetačko društvo
DAGIT Vinkovci
Udruga građana "Barutana" Vkci
UDRUGA ŠKRINJICA VINKOVCI
HRVAT. FILATELISTIČKO DRUŠT.
UDR.LJUB.FILMA "RARE"
UDRUGA "CIB-ART"
GRAĐANSKO DRUŠTVO MOJI VINKOVCI
KAZALIŠTE "J.IVAKIĆ"-UDRUGA
SRP.KUL.DR.PROSVJETA MIRKOVCI
HRV.PLAN.DR. DIROV BRIJEG

 

III - TRGOVAČKA DRUŠTVA

Kazališna agencija-festival
Lutkarsko proljeće
Dani Josipa i IvanaKozarca
Gatalinka-SEMINAR FOLKLORA
Gatalinka-ETNO VIKEND U ETNO GRADU
Gatalinka-ETNO FRIZURE SVIJETA

 

IV-OSTALI PROGRAMI

Zajednica tehničke kulture
Foto klub
Radio klub Vinkovci
Vinkovačkikarneval

Pristupačnost
Kontrast
Povećajte font
Smanji font