Izrada projektno-tehničke dokumentacije Transportno-logističkog centra Vukovarsko-srijemske županije


Naziv projekta: Izrada projektno-tehničke dokumentacije Transportno-logističkog centra Vukovarsko-srijemske županije

Nositelj projekta: Vukovarsko-srijemska županija

Partner na projektu: grad Vinkovci

Stručna pomoć pri provedbi projekta: Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije

Upravljačko tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Posredničko tijelo: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

Ukupna vrijednost projekta: 3.052.896,00 kuna

Iznos EU sufinanciranja: 2.594.961,60 kuna

Razdoblje provedbe: 5. studenoga 2018. do 5. siječnja 2022.

 

O projektu:

Opći cilj ovog projekta formiranje je suvremenog logističkog centra u skladu s europskim standardima i kvalitetom izvedbe u cilju osiguranja okvira za ekonomski isplativo i dugoročno samoodrživo funkcioniranje.

Projektom će se izraditi projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju logističko-proizvodne poduzetničke zone, smještene u Vinkovcima površine 59 hektara. Namjena zone je obavljanje logističko-distribucijskih i proizvodnih djelatnosti. U zoni će biti pružene sve potrebne usluge za obavljanje logističko-distribucijskih aktivnosti uz mogućnost skladištenja. Dio površine zone sadržavat će komunalno opremljene građevinske parcele koje će biti ponuđene zainteresiranim poduzetnicima za obavljanje proizvodno-prerađivačke i uslužne djelatnosti.

Na ovaj način osigurati će se infrastruktura za podršku razvoju gospodarstva i logistike na području Vukovarsko-srijemske županije koja će pridonijeti razvoju logistike i distribucije, privlačenju novih investicija, rastu i razvoju malih i srednjih poduzeća, stvaranje novih radnih mjesta.

Provedbom projekta, otvoriti će se prilika dolasku novih investitora te imati direktan utjecaj na povećanje zaposlenosti lokalnog stanovništva, razvoj gospodarstva i poduzetničke klime što predstavlja glavni cilj projekta. Samim time, gospodarstvo grada Vinkovaca i Vukovarsko-srijemske županije postat će konkurentnije, što će dugoročno utjecati na povećanje standarda. Temeljem prethodno napravljenih analiza došlo se do zaključka da potencijal razvitka TLC-a VSŽ na lokaciji Vinkovci postoji, ali ga je potrebno razvijati kao mješovito logističko proizvodnu zonu, s jakim osloncem na lokalne proizvođače u prvoj fazi i specijalizaciju za određene segmente logistike (primjerice logistika za prehrambenu industriju, drvnu industriju i sl.).

Izradom projektno-tehničke dokumentacije stvorit će se preduvjeti za prijavu projekata od regionalnog značaja usmjerenog na razvoj gospodarstva i prometa na odgovarajući natječaj u novoj financijskoj perspektivi Europske Unije.


Pristupačnost
Kontrast
Povećajte font
Smanji font