IZGRADNJA POUČNE STAZE I PRATEĆEG SADRŽAJA – PARK ŠUMA KANOVCI

 

Nositelj projekta:           Grad Vinkovci

Naziv projekta:                Izgradnja poučne staze i pratećeg sadržaja – Park šuma Kanovci

Ukupna vrijednost projekta:     743.975,00 kuna 

Iznos potpore:                                 741.250,00 kuna s PDV-om

Intenzitet potpore:                        100%  prihvatljivih troškova projekta, od čega je 85% Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i 15% Republika Hrvatska

Ugovoreni izvođač radova:        Blaško d.o.o., Okučani

Ukupna vrijednost ugovora:      618.375,00 kuna s PDV-om

Rok izvođenja radova:                  6 mjeseci

 

Cilj projekta: Projekt Izgradnja poučne staze i pratećeg sadržaja – Park šuma Kanovci u cilju je educiranja i informiranja građana, posjetitelja i turista o šumi, održivom gospodarenju šumama, zaštiti šuma i okolišu kroz postavljanje informativnih ploča, odmorišta s klupama, rekreacijskih sprava za vježbanje, te informativno-edukacijskog punkta na otvorenom čime će se ujedno poboljšati dostupnost rekreacijske, turističke i zdravstvene funkcije šuma u javne svrhe.  Projekt će doprinijeti povećanju privlačnosti i obrazovnog kapaciteta, te uspostavi boljeg upravljanja Park šumom Kanovci.

Aktivnosti projekta

Glavne aktivnosti koji će se provoditi u sklopu projekta:

  1. Izrada projektne  dokumentacije
  2. Izvođenje radova izgradnje i uređenja
  3. Stručni nadzor
  4. Upravljanje projektom
  5. Promidžba i vidljivost

Opis ulaganja: Grad Vinkovci upisan u Upisnik šumoposjednika temeljem zakona ima javne ovlasti i gospodari šumskim područjem u svom vlasništvu, te usmjerava vlastite napore na zaštitu okoliša i prirode, razvija suradnju s javnim ustanovama i udrugama civilnog društva čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode.

Ovim projektom Grad Vinkovci doprinijeti će poboljšanju vrijednosti javnog prostora šuma i šumskih površina na području Vinkovaca, te održivom društveno-gospodarskom razvoju Vinkovaca kroz unaprjeđenje javnog prostora dostupnog svim posjetiteljima, te kroz novu turističko edukativnu ponudu koja promiče važnost očuvanja bioraznolikosti postojećih resursa prirodne baštine, odnosno Park šume Kanovci.

Uređenjem zaštićene park šume, te ponudom novih atraktivnih sadržaja (proširenje poučne staze, novi informativno-edukativni sadržaji, te odmorišta s vježbalištem) povećat će se broja posjetitelja, te će se podignuti znanja i svijest šire lokalne zajednice o važnosti šuma i očuvanju njihove bioraznolikosti.

Park šuma Kanovci smještena je u neposrednoj blizini Vinkovaca, površine 17,61 ha i nalazi se u gospodarskoj jedinici Kunjevci. Proglašena je zaštićenom park šumom, Odlukom županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije 20.02.2003. godine. U Upisnik zaštićenih dijelova prirode Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Uprave za zaštitu prirode upisana je pod registarskim brojem 930 kao šuma namijenjena za odmor i rekreaciju. Šuma je bogata biljnim i životinjskim vrstama, stara je 90 godina te je jedna od rijetkih cjelovitih šuma hrasta lužnjaka u Europi.

Položaj Park šume Kanovci je po turističkim mjerilima izuzetno zanimljiv i turistički atraktivan, s obzirom da je omeđena izletištem Sopot s jedne strane, arheološkim parkom iz mlađeg kamenog doba (5.500-4.400 pr.Kr.) s druge strane i s treće strane Pikovim stanom kao etnološkim prikazom autohtonog slavonskog načina života (u neposrednoj blizini je županijska cesta Vinkovci - Rokovci i rijeka Bosut). Poučna staza Park šume Kanovci spaja ova tri lokaliteta kroz šumu i na taj način je poveznica koja ih objedinjuje u jedan značajan turistički kompleks. Od grada Vinkovaca do izletišta Sopot proteže se uz rijeku Bosut uređena pješačko-biciklistička staza u dužini od 4 km, s jedne strane, a s druge iz smjera Rokovaca u blizini prolazi pješačko-biciklistička staza čiji je nastavak u smjeru Vinkovaca upravo u tijeku izgradnje.

Slika: Lokacija ulaganja  

Time je park šuma vrlo pristupačna ciljanim skupinama projekta: građanima, rekreativcima, sportašima, domaćim i stranim turistima te djeci i mladima, posebice učenicima osnovnih i srednjih škola iz Vinkovaca, Vukovarsko-srijemske županije, odnosno cijele Hrvatske i prekograničnog prostora. U Park šumi Kanovci postojeća šumska poučna staza koristi se za potrebe nastave u prirodi. Staza svojim sadržajem i dužinom prilagođena osnovnoškolskoj djeci ali i svim drugim posjetiteljima, rekreativcima i turistima. Stazu koriste učenici osnovnih škola Vukovarsko-srijemske županije organiziranim izletima te provođenjem terenske nastave u sklopu obuke Mladih čuvara prirode.

Ovim projektom sukladno Idejnom projektu dodatno će se proširiti poučna staza za novih 1 km čime će ukupna dužina poučne staze biti 2 km. Također će se na stazi postaviti 40 novih informativno-edukativnih tabli – poučni paneli koji će poučavati o biljnim i životinjskim vrstama ovog područja. Zahvat u prostoru planiran je kako bi se učenicima, posjetiteljima i turistima približio životinjski i biljni svijet ovih prostora, te kako bi se stvorili uvjeti za aktivan boravak u šumi. Projekt će doprinijeti povećanju privlačnosti i obrazovnog kapaciteta, te uspostavi boljeg upravljanja Park šumom Kanovci.


Dodatne informacije:

Upravni odjel gospodarstva Grada Vinkovaca

ANDREA MARJANOVIĆ mag. iur.
andrea.marjanovic@vinkovci.hr
Telefon: 032/638-461

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Grada VinkovacaPristupačnost
Kontrast
Povećajte font
Smanji font