Izgradnja nadvožnjaka Duga ulica – Borinačka ulica i prilazne prometnice u gradu VinkovcimaNaziv projekta: Izgradnja nadvožnjaka Duga ulica – Borinačka ulica i prilazne prometnice u gradu Vinkovcima

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri projekta: Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 79.979.282,80 kn

Trajanje projekta: 01. lipanj 2018. – 31. prosinca 2023.

Cilj projekta:

Projektom će se stvoriti i omogućiti povezivanje više vrsta prometa i  to biciklističkog, javnog gradskog prijevoza, cestovnog, pješačkoga i  teretnog. Provedba svih projektnih aktivnosti je u skladu s provedbom  ostalih projekata na predmetnoj lokaciji, a koji se odnose na povećanje  javnog gradskoga autobusnog prijevoza modernizacijom prijevoznog parka  gradskoga javnog prijevoznika, poboljšanju vodno- komunalne  infrastrukture u Vinkovcima kroz izgradnju kanalizacijske mreže, te  povećanju udjela biciklističkoga prometa u gradu Vinkovcima  projektiranjem biciklističkih staza na području grada. Projekt je  prepoznat kao bitan za ostvarivanje zadanih ciljeva Master plana grada  Vinkovaca za promet u cilju unapređenja infrastrukture javnoga  putničkoga prometa jer obuhvaća izgradnju i modernizaciju nužne prometne  infrastrukture radi povezivanja urbanih dijelova grada s prigradskih  naselja. Projekt je prepoznat kao bitan za ostvarivanje zadanih ciljeva  Master plana grada Vinkovaca za promet u cilju unapređenja  infrastrukture javnog putničkog prijevoza jer obuhvaća izgradnju i  modernizaciju nužne prometne infrastrukture radi povezivanja urbanih  dijelova grada s prigradskim naseljima.

Aktivnosti koji će se provoditi u sklopu projekta:

  1. Izrada studijske, projektne i dokumentacije o nabavi
  2. Izvođenje radova izgradnje
  3. Stručni nadzor
  4. Projektantski nadzor
  5. Upravljanje projektom
  6. Promidžba i vidljivost

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Pristupačnost
Kontrast
Povećajte font
Smanji font