Objavljeno u Vijesti, 23.03.2020.

Propusnice stožera civilne zaštite grada Vinkovaca

Od danas je na snazi Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj. Zabrana iz ove Odluke ne odnosi se na:

     a. promet i kretanje nužno za opskrbu navedenih područja,

     b. dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za: pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe,

     c. izvješćivanje javnosti,

     d. stanovnika koji zahtijevaju hitnu medicinsku skrb,

     e. iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci i starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština

     f. putovanja na posao i s posla, ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće,

     g. žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19.

Propusnice za slučajeve navedene pod a), b), c), d), f) i g) izdaju poslodavac ili liječnik, dok propusnice u slučajevima navedenim pod e) izdaje Stožer civilne zaštite Grada Vinkovaca prema sljedećoj proceduri:

Zahtjev se zaprima putem e-mail adrese civilna.zastitavk@vinkovci.hr i u Stožeru civilne zaštite Grada Vinkovaca na adresi Bana Jelačića 1, Vinkovci. 

Za izdavanje propusnice(putem zahtjeva na e-mail ili telefona) potrebno je obavezno dostaviti/dati sljedeće podatke o podnositelju zahtjeva:

- ime i prezime

- OIB podnositelja

- adresu stanovanja podnositelja

- kontakt telefon podnositelja

- svrha propusnice

- za koje razdoblje se propusnica traži

- adresa i mjesto na kojoj će se  vršiti skrb o djeci ili starijima ili na koju će se dostavljati hrana i osnovne potrepštine

Za predane zahtjeve s nepotpunim podacima propusnica neće biti izdana!

Podnositelj zahtjeva propusnicu će moći preuzeti dan nakon podnošenja zahtjeva na porti Gradske uprave Grada Vinkovaca (Bana Jelačića 1, Vinkovci) od 8.00 do 21.00 sati uz obvezno predočenje identifikacijskog dokumenta i potpisivanje preuzimanja propusnice, te uz poštivanje svih mjera sprječavanja širenja virusa.