Objavljeno u Službene obavijesti, , Vijesti, 30.01.2024.

Poziv za 24. sjednicu Gradskog vijeća 06. veljače (utorak) 2024. godine u 10 sati

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/21-01/01

URBROJ: 2196-4-1-24-24

Vinkovci,  30. 1. 2024.

 

 

Temeljem članka 48. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 3/21, 5/21 i 11/21)  sazivam  24. sjednicu Gradskog vijeća za dan 

                        6. veljače (utorak) 2024. godine u 10,00 sati

U VELIKOJ GRADSKOJ VIJEĆNICI, Bana Jelačića 1, Vinkovci

 

Za sjednicu predlažem sljedeći 

 

D N E V N I   R E D

            Skraćeni zapisnik

1.                   Strategija zelene urbane obnove grada Vinkovaca za razdoblje 2023.-2030. godine.

IZVJESTITELJI:       Marko Dujmić, dipl. ing. pročelnik Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada            

Beatrica Perkec, mag. ing., prosp. arch.

                                    Vladimir Kušan, mag. ing. silv. CE, predstavnici Oikon d.o.o. 

2.                   A/ Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Vinkovaca za 2022. i 2023. godinu.

B/ Program rada i financijski plan Savjeta mladih Grada Vinkovaca za 2024. 

     godinu.

IZVJESTITELJICA: Loreta Kovačević, mag. prim. educ. doktorandica, 

predsjednica Savjeta mladih

3.                   Prijedlog Odluke o raspodjeli i korištenju sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023/2024.

IZVJESTITELJICA:  Andrea Vinković, dipl. iur., pročelnica Upravnog odjela 

društvenih djelatnosti

4.                   Prijedlog Odluke o ustrojstvu upravnih odjela i ustrojstvenih jednica Grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ: Zlatko Dovhanj, dipl. iur., pročelnik Upravnog odjela za normativnu 

    djelatnost i opće poslove

5.                   Prijedlog Odluke o zaključenju Nagodbe o međusobnim pravima i obvezama između Grada Vinkovaca i trgovačkih društava SAUBERMACHER DIENSTLEISTUNGS AG I STRABAG AG, Republika Austrija.

IZVJESTITELJICA: Sanja Čuljak, dipl. iur., generalni punomoćnik Grada

6.                   Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Vinkovaca za 2024. godinu.

IZVJESTITELJ: Zlatko Dovhanj, dipl. iur.

7.                   Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika.

IZVJESTITELJ: Zlatko Dovhanj, dipl. iur.

8.                   Prijedlog Odluke o utvrđivanju najpovoljnijih ponuditelja za zakup sportske građevine u vlasništvu Grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJICA:  Katarina Vučić, mag. oec., pročelnica Upravnog odjela za 

investicije, fondove Europske unije i imovinu

9.                   A/ Prijedlog Analize stanja sustava Civilne zaštite na području grada Vinkovaca   

     u 2023. godini.

B/ Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava Civilne zaštite na području grada 

     Vinkovaca za 2024. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

IZVJESTITELJ: Gabrijel Šokičić, dipl. iur. univ. spec. oec., pročelnik Upravnog 

    odjela za poslove gradonačelnika

10.               Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanica Vinkovci za 2024. godinu.

IZVJESTITELJ: Gabrijel Šokičić, dipl. iur. univ. spec. oec.

11.               Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2023. godine.

IZVJESTITELJ: Ivan Bosančić, mag. oec.

12.               Aktualna pitanja.

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Mladen Karlić, dr. med.

Pristupačnost
Kontrast
Sivi tonovi
Povećajte font
Smanji font