Objavljeno u Vijesti, 22.07.2021.

Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Vinkovaca 2021

Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Vinkovaca 2021