Objavljeno u Službene obavijesti, , Vijesti, 28.03.2024.

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA PRIPADNIKA CILJNE SKUPINE ZA SUDJELOVANJU U PROJEKTU „ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE NA PODRUČJU GRADA VINKOVCI“

upravni odjel društvenih djelatnosti                                       

KLASA: 550-01/24-01/17

URBROJ: 2196-4-6-24-7

Vinkovci, 28. ožujka 2024.

 

Na temelju Odluke  o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ:524-07-02-01-01/2-24-19, od dana 08. veljače  2024. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. kodni broj: SF.3.4.11.01.0151, Zaželi-prevencija institucionalizacije na području grada Vinkovci, KLASA: 550-01/24-01/17, URBROJ: 2196-4-2-24-1, Grad Vinkovci objavljuje

 

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA PRIPADNIKA CILJNE SKUPINE

ZA SUDJELOVANJU U PROJEKTU „ZAŽELI – PREVENCIJA  INSTITUCIONALIZACIJE NA PODRUČJU GRADA VINKOVCI“ 

 

OPĆE INFORMACIJE

Odlukom Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava, Gradu Vinkovcima odobrena su bespovratna sredstva za provedbu projekta „Zaželi-prevencija institucionalizacije na području Grada Vinkovci“ SF.3.4.11.01.0151 (dalje u tekstu: projekt). Projektom je predviđeno pružanje potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama (65 i više godina) i osobama s invaliditetom (starijim od 18 godina) i to kroz organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba, uz isporuku paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.

Cilj projekta je povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije osiguravanjem potpore i podrške za ranjive skupine u društvu kako bi se povećala kvaliteta njihovih života i društvena uključenost.

Projektom je predviđeno pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu za 198 pripadnika ciljne skupine što će se postići zapošljavanjem 33 osobe – pružatelja usluga, koje će pružati usluge potpore i podrške pripadnicima ciljne skupine tijekom 30 mjeseci.

 

 

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI ZA SUDIONIKE PROJEKTA

Na Javni poziv za iskaz interesa mogu se prijaviti isključivo pripadnici ciljne skupine ovog Javnog poziva odnosno osobe starije od  65 godina i odrasle osobe s invaliditetom koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

 

 1. Osoba starija od 65 godina koja živi u samačkom kućanstvu 

 

        čiji mjesečni prihod kućanstva ne prelazi 120% iznosa prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta

i koja nije istovremeno korisnik/ca iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora - usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent

 

(Pregled osnovnih podataka o stanju u sustavu HZMO za veljaču 2024. (isplata u ožujku 2024.); indikativna informacija o iznosu promatranom na dan objave Javnog poziva: ukupni mjesečni

prihod ne smije prelaziti 984,42 €)

 

 

 1. Osoba starija od 65 godina koja živi u dvočlanom kućanstvu

 

          čiji mjesečni prihod kućanstva ne prelazi 200% iznosa prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta

i koji nije istovremeno korisnik/ca iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora - usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent

 

NAPOMENA: na dvočlano kućanstvo ne primjenjuje se uvjet kako obje osobe u kućanstvu moraju biti pripadnici ciljne skupine – u slučaju da nisu, pružanje usluge tijekom provedbe projekta prihvatljivo je samo za onu osobu koja je pripadnik ciljne skupine

 

(Pregled osnovnih podataka o stanju u sustavu HZMO za veljaču 2024. (isplata u ožujku 2024.); indikativna informacija o iznosu promatranom na dan objave Javnog poziva: ukupni mjesečni

prihod ne smije prelaziti 1.640,70 €)

 

 

 1. Osoba starija od 65 godina koja živi u višečlanom kućanstvu

 

          čiji mjesečni prihod kućanstva ne prelazi 300% iznosa prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta i koji nije istovremeno korisnik/ca iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora - usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent

 

NAPOMENA: u višečlanom kućanstvu sve osobe, članovi kućanstva moraju biti pripadnici ciljne skupine i pružanje usluge prihvatljivo je za svakog od njih

 

(Pregled osnovnih podataka o stanju u sustavu HZMO za veljaču 2024. (isplata u ožujku 2024.); indikativna informacija o iznosu promatranom na dan objave Javnog poziva: ukupni mjesečni

prihod ne smije prelaziti 2.461,05 )

 

 

DOKAZNA DOKUMENTACIJA ZA PRIPADNIKE CILJNE SKUPINE OSOBE STARIJE OD 65 GODINA ( za sve pod točkom 1.- 3.)

 

 1. popunjen i potpisan obrazac prijave,
 2. preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika,
 3. potpisana Izjava o članovima zajedničkog kućanstva,
 4. potvrda Porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za mjesec na koji se odnosi iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta, za sve članove kućanstva
 5. izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka za sve članove kućanstva.

 

Napomena: iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža dostupno na linku https://www.mirovinsko.hr/hr/2023-2671/2671

 

(Pregled osnovnih podataka o stanju u sustavu mirovinskog osiguranja“, redak „Prosječne starosne mirovine prema ZOMO s mirovinskim stažem za 40 i više godina“ u dijelu tablice bez međunarodnih ugovora).

 

 

 1. Odrasle osobe s invaliditetom  (koje imaju 18 ili više godina)

 

      koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih    sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja

i koje istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora - usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja osobne asistencije koju pruža osobni asistent i čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

 

NAPOMENA:

Odrasle osobe s invaliditetom koje žive u samačkom, dvočlanom ili višečlanom kućanstvu mogu biti

pripadnici ciljne skupine, uz uvjet da ukoliko žive u višečlanom kućanstvu, sve osobe, članovi kućanstva moraju biti pripadnici ciljne skupine.

 

 

DOKAZNA DOKUMENTACIJA ZA PRIPADNIKE CILJNE SKUPINE ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM

 

 1. popunjen i potpisan obrazac prijave,
 2. preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika,
 3. potpisana Izjava o članovima zajedničkog kućanstva,

 

 1. potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti
 2. izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka za sve članove kućanstva

 

NAPOMENA: Usluge potpore i podrške pružaju se samo osobi u kućanstvu koja je pripadnik ciljne skupine, odnosno koja ja temeljem ovog Javnog poziva ostvarila pravo na isto. Za sva kućanstva u kojima je više od jednoga pripadnika ciljne skupine, prilikom iskaza interesa potrebno je zasebno dokazivati uvjete prihvatljivosti za svaku osobu koja je pripadnik ciljne skupine, sa zasebno dostavljenim iskazom interesa, odnosno svom potrebnom dokumentacijom za svakog člana kućanstva.

 

 Grad Vinkovci će na temelju dostavljenih podataka u ime sudionika ishoditi:

• Za osobe starije od 65 godina i odrasle osobe s invaliditetom: Potvrdu/Izjavu Hrvatskog zavoda za socijalni rad da osoba ne koristi sljedeće usluge - uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, organiziranog stanovanja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent; i za odrasle osobe s invaliditetom da roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja da se brine o njoj.

Korisnicima koji nisu u mogućnosti podići potvrdu Porezne uprave o visini dohodaka i primitaka uz njihovu suglasnost istu će zatražiti Grad Vinkovci.

 

ROK ZA PRIJAVU

Prijave na Javni poziv za iskaz interesa zaprimaju se od 02.04.2024. god. do popunjenosti.

Potrebne obrasce za prijavu moguće je preuzeti u Upravnom odjelu društvenih djelatnosti Grada Vinkovaca, Kralja Zvonimira 1, na web stranici Grada Vinkovaca https://grad-vinkovci.hr/hr te nadležnim Mjesnim odborima.

Popunjene prijave s potrebnom dokumentacijom mogu se predati osobno u Upravnom odjelu društvenih djelatnosti Grada Vinkovaca, Kralja Zvonimira 1, nadležnim Mjesnim odborima, te poslati mailom na adresu drustvene@vinkovci.hr

 

Popis i kontakt Mjesnih odbora:

 

MJESNI ODBOR

Telefon

1.

I. MO „LENIJE“ H. Vukčića Hrvatinića 10, Vinkovci

306-496

2.

II. MO „STJEPAN RADIĆ“ M. Gupca 21A, Vinkovci

364-068

3.

III. MO „CENTAR“  Glagoljaška 13, Vinkovci

(Ured radi ponedjeljkom i petkom)

331-635

4.

IV. MO „KOLODVOR“ Ulica kralja Zvonimira 101, Vinkovci

308-221

5.

V. MO „DVANAEST REDARSTVENIKA“ Dvanaest redarstvenika 1A,  Vinkovci

303-345

6.

VI. MO „VINKOVAČKO NOVO SELO“ Školska 42, Vinkovci

357-791

7.

VII. MO „LAPOVCI“ Matice hrvatske 8, Vinkovci

303-664

8.

VIII. MO „BAN JELAČIĆ“ Ulica bana Jelačića 11, Vinkovci

(Ured radi utorkom, srijedom i četvrtkom)

332-489

9.

IX. MO „ZAGREBAČKI BLOK“  M. Brašnića 2A, Vinkovci

369-978

10.

X. MO „SLAVIJA“ Šokački šor 1, Vinkovci

366-920

11.

XI. MO „MALA BOSNA“ V. Gortana 25B, Vinkovci

619-250

12.

XII. MO „MIRKOVCI“ Trg Nikole Tesle 4, Vinkovci

325-066

 

U slučaju potreba za dodatnim pojašnjenjem ili nemogućnosti slanja iskaza interesa na spomenute načine, možete nas kontaktirati na 032/493-320 ili na mail adresu: drustvene@vinkovci.hr 


Obrazac prijave.docx

Izjava o članovima zajedničkog kućanstva.docx

Suglasnost za obradu podataka.docx


Pristupačnost
Kontrast
Sivi tonovi
Povećajte font
Smanji font