Objavljeno u Službene obavijesti, 16.12.2022.

Zaključak o utvrđivanju redoslijedne liste podnositelja zahtjeva za dodjelu učeničkih stipendija za školsku godinu 2022/2023

POVJERENSTVO ZA STIPENDIJE

KLASA: 604-02/22-01/268

URBROJ: 2196-4-6-22-4

Vinkovci, 16. prosinca 2022. godine

 

 

Na temelju članka 15. stavka 1. Pravilnika o učeničkim stipendijama („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 9/22), Povjerenstvo za stipendije dana 14. prosinca 2022. godine  d o n o s i

 

Z A K LJ U Č A K

o utvrđivanju redoslijedne liste

podnositelja zahtjeva za dodjelu učeničkih stipendija za

školsku godinu 2022./2023.

I.

Pravo na učeničku stipendiju ostvarili su učenici koji ispunjavaju uvjete iz čl. 2., čl. 7. i čl. 9 Pravilnika o učeničkim stipendijama („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 9/22), te su dostavili potpune zahtjeve sa potrebnom dokumentacijom sukladno Natječaju za dodjelu učeničkih stipendija za školsku godinu 2022./2023.

II.

Pravo na učeničku stipendiju[1] ostvarili su:                               

 

RB

PREZIME I IME

OSTVARENI BROJ BODOVA

1.

Marošević Rafael

160

2.

Knežević Anja

130

3.

Krešić Marija

130

4.

Šuran Laura

130

5.

Klisović Ante

127

6.

Džijan Nika

125

7.

Galinović Matea

125

8.

Misir Marijana

125

9.

Omrčanin Ana

125

10.

Petrovski Adrian

125

11.

Ramljak Josip

125

12.

Ramljak Stjepan

125

13.

Pezić Laura

120

14.

Rozić Nikolina

120

15.

Igalac Ivona

115

16.

Keremendi Daniel

115

17.

Knežević Nora

115

18.

Novoselac Tena

115

19.

Šuker Domagoj

110

20.

Juriša Nikolina

105

21.

Mićić David

105

22.

Rajković Nina

105

23.

Šuker Lana

105

24.

Bobić Zoran

100

25.

Filipov Marija

100

26.

Mitić Lana

100

27.

Brčić Lovro

95

28.

Herman Lana

95

29.

Slišković Manuela

95

30.

Šimić Anna

95

31.

Grbavac Monika

94

32.

Jozinović Petra

92

33.

Lovrić Lana

90

34.

Luburić Dominik

90

35.

Oberan Klara

90

36.

Turudić Ana

90

37.

Filipov Marko

85

38.

Husli Leon

85

39.

Neznanović Laura

85

40.

Škrlec Ena

85

41.

Jakob Iva

80

42.

Mitrović Iva

80

43.

Marinić Rea

77

44.

Mijatović Elena

72

45.

Mišković Mihaela

72

46.

Granić Kristijan

67

47.

Višek Viktorija

65

48.

Periškić Mia

64

49.

Badrov Ivan

62

50.

Bošnjak Matea

60

51.

Delić Emanuela

60

52.

Gaunt Samuel Ezra

60

53.

Horvat Maja

60

54.

Kobak Ivan

60

55.

Majić Anita

60

56.

Majić Antonela

60

57.

Mesić Borna

60

58.

Valjetić Lucija

60

59.

Videković Dora

60

60.

Đukić Petra

57

 

III.

S podnositeljima zahtjeva koji su ostvarili pravo na stipendiju zaključiti će se ugovor o stipendiranju.

IV.

Podnositelji zahtjeva koji nisu ostvarili pravo na stipendiju o istome će biti obaviješteni pisanim putem.

 

 

                                                                 POVJERENSTVO ZA STIPENDIJE[1] U tablici su navedeni svi učenici koji su ostvarili pravo na učeničku stipendiju temeljem ostvarenih bodova bez navođenja kriterija po kojemu je ostvareno pravo na učeničku stipendiju