Objavljeno u Službene obavijesti, , Vijesti, 31.12.2021.

Ukidanje poreza na potrošnju od 01.01.2022. za ugostitelje na području Grada Vinkovaca

Gradsko vijeće Grada Vinkovaca na svojoj 4. sjednici održanoj dana 12. listopada 2021. godine, temeljem članka 20. stavka 1. i 42. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ br. 115/16 i 101/17), članka 36. i 62. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 2/21.) donosi Odluku o gradskim porezima Grada Vinkovaca.

Ovom Odlukom utvrđuje se porez koji pripada Gradu Vinkovcima i stopa poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima.

Gradski porez je prirez porezu na dohodak 10%.

I ovom odlukom se ukida porez na potrošnju od 3%.

Ova odluka stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.


Prilog:

Službeni glasnik grada Vinkovaca broj 8/2021.