Objavljeno u Službene obavijesti, 07.05.2024.

Poziv na 26. sjednicu Gradsko vijeća 14.05.2024.(utorak) godine u 10 sati

 

 

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/21-01/01

URBROJ: 2196-4-1-24-26

Vinkovci,  7. 5. 2024.

 

 

Temeljem članka 48. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 3/21, 5/21 i 11/21)  sazivam  26. sjednicu Gradskog vijeća za dan 

 

                        14. svibnja (utorak) 2024. godine u 10,00 sati

U VELIKOJ GRADSKOJ VIJEĆNICI, Bana Jelačića 1, Vinkovci

 

Za sjednicu predlažem sljedeći 

 

D N E V N I   R E D

 

            Skraćeni zapisnik

1.                   Izvješće o radu o financijskom poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci za 2023. godinu. 

IZVJESTITELJICA: Vedrana Lugić, dipl. knjiž. i prof., ravnateljica 

2.                   Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJICA:  Katarina Vučić, mag. oec., pročelnica Upravnog odjela za 

investicije, fondove Europske unije i imovinu

3.                   Izvješće o radu davatelja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada za 2023. godinu. 

IZVJESTITELJ: Marko Dujmić, dipl. ing. građ., pročelnik Upravnog odjela 

    komunalnog gospodarstva i uređenja grada

4.                   Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu. 

IZVJESTITELJ: Marko Dujmić, dipl. ing. građ.

5.                   Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu. 

IZVJESTITELJ: Marko Dujmić, dipl. ing. građ.

6.                   Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu.

IZVJESTITELJ: Marko Dujmić, dipl. ing. građ.

7.                   Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa obavljanja komunalne djelatnosti hvatanja i zbrinjavanja životinja bez nadzora te uklanjanja uginulih životinja s javnih površina za 2023. godinu.

IZVJESTITELJ: Marko Dujmić, dipl. ing. građ.

8.                   Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Vinkovaca za 2024. godinu.

IZVJESTITELJ: Zlatko Dovhanj, dipl. iur., pročelnik Upravnog odjela za 

     normativnu djelatnost i opće poslove

9.                   Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika.

IZVJESTITELJ:  Zlatko Dovhanj, dipl. iur

10.               Aktualna pitanja.

 

 

 PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Mladen Karlić, dr. med.

Pristupačnost
Kontrast
Sivi tonovi
Povećajte font
Smanji font