Objavljeno u Službene obavijesti, 20.06.2022.

Poziv na 10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vinkovaca na dan 27.06.2022. godine


GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/21-01/01

URBROJ: 2196-4-1-22-10

Vinkovci, 20.6. 2022.

 

 

Temeljem članka 48. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 3/21, 5/21 i 11/21)  sazivam   10. sjednicu Gradskog vijeća za dan 

 

                         27 . lipnja (ponedjeljak) 2022. godine u 10,00 sati

U VELIKOJ GRADSKOJ VIJEĆNICI, Bana Jelačića 1, Vinkovci

            

Za sjednicu predlažem sljedeći 

 

D N E V N I   R E D

            Skraćeni zapisnik

1.                   Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vinkovaca za 2022. godinu.

IZVJESTITELJICA:  Sanja Lozić, dipl. oec., pročelnica Upravnog odjela 

za proračun i financije

2.                   Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2022. godinu.

IZVJESTITELJICA:  Sanja Lozić, dipl. oec.

3.                   Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradskog muzeja Vinkovci za 2021. godinu.

IZVJESTITELJ: Hrvoje Vulić, dipl. arh., ravnatelj

4.                   Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradskog kazališta „Joza Ivakić“ Vinkovci za 2021. godinu.

IZVJESTITELJ: Zdenko Rečić, dipl. ing., ravnatelj

5.                   Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ: Ivan Bosančić, mag. oec., predsjednik Odbora za dodjelu javnih 

     priznanja

6.                   Prijedlog Odluke o prihvaćanju darovanja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske.

IZVJESTITELJICA: Katarina Vučić, mag.oec., pročelnica Upravnog odjela za 

investicije, fondove Europske unije i imovinu

7.                   Prijedlog Odluke o donošenju Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja Urbanog područja Vinkovci za razdoblje 2021.-2027. godine.

IZVJESTITELJICA: Katarina Vučić, mag. oec.

 

8.                   Prijedlog Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Vinkovce.

IZVJESTITELJ: Zlatko Dovhanj, dipl. iur., pročelnik Upravnog odjela za normativnu 

    djelatnost i opće poslove

9.                   Etički kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ: Zlatko Dovhanj, dipl. iur.

 A/ Imenovanje predsjednika i članova Etičkog odbora.

B/ Imenovanje predsjednika i članova Vijeća časti.

IZVJESTITELJ: Mario Dražić, predsjednik Komisije za izbor i imenovanja

10.               Prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave.

IZVJESTITELJICA: Sanja Čuljak, dipl. iur., pročelnica Službe za pravne poslove

11.               Prijedlog Odluke o odvajanju Narodne knjižnice i čitaonice sv. Benedikta Nuštar.

IZVJESTITELJICA: Marija Liščić Drmić, univ. spec. oec., pročelnica Upravnog 

odjela za kulturu i turizam 

12.               Prijedlog Odluke o imenovanju članova Savjeta mladih Grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJICA: Andrea Vinković, dipl. iur., pročlenica Upravnog odjela 

društvenih djelatnosti

13.               Prijedlog Odluke o jednokratnom sufinanciranju troškova kupnje dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava učenicima osnovnih škola grada Vinkovaca za školsku godinu 2022./2023.

IZVJESTITELJICA:   Andrea Vinković, dipl. iur.

14.               Prijedlog Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja proizvodno-servisno-skladišne zone „Jošine“ u Vinkovcima.

IZVJESTITELJ: Davor Mecanović, dipl. iur., pročelnik Upravnog odjela za prostorno 

    uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

15.               Prijedlog Programa zaštite okoliša grada Vinkovaca za razdoblje od 2022. do 2025. godine.

IZVJESTITELJ: Davor Mecanović, dipl. iur.

16.               Prijedlog izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.

IZVJESTITELJ: Marko Dujmić, dipl. ing. građ., pročelnik Upravnog odjela 

    komunalnog gospodarstva i uređenja grada

17.               Prijedlog potpredsjednice Gradskog vijeća za točku dnevnog reda:

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Vinkovaca –

Smanjenje prireza poreza na dohodak sa sadašnjih 10% na 0%.

IZVJESTITELJ: Zlatko Dovhanj, dipl. iur., tajnik Gradskog vijeća

18.               Aktualna pitanja.

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

                   Mladen Karlić, dr. med.