Objavljeno u Službene obavijesti, 07.10.2022.

JAVNI POZIV za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Vinkovaca

UPRAVNI ODJEL ZA

KULTURU I TURIZAM

KLASA: 610-01/22-01/94

URBROJ: 2196-4-7-22-8

Vinkovci, 07. listopad 2022.

 

 

Pročelnica Upravnog odjela za kulturu i turizam grada Vinkovaca temeljem članka 18. i čl. 20. st. 8. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 83/2022) i članka 5. st. 2. Odluke o osnivanju kulturnog vijeća Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 10/13, 6/14 i 8/22) upućuje

 

JAVNI POZIV

za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Vinkovaca

 

I.

Pozivaju se ustanove u kulturi, umjetničke organizacije i udruge te druge pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u području kulture i umjetnosti za podnošenje pisanih i obrazloženih prijedloga kandidata za članove Kulturnog vijeća s područja kulture i umjetnosti, a koje se osniva za:

- profesionalno kulturno i umjetničko stvaralaštvo,

- kulturni amaterizam,

- tradicijsku kulturu i umjetnost,

- glazbu i scensku umjetnost,

- knjigu i nakladništvo,

- likovne umjetnosti i fotografiju,

- kulturno i umjetničko stvaralaštvo nacionalnih manjina,

- kulturne i umjetničke institucije i manifestacije.

 

II.

Kulturno vijeće se osniva i djeluje radi uključivanja kulturnih djelatnika i umjetnika u predlaganje ciljeva gradske kulturne politike i mjera za njezino provođenje, donošenje odluka važnih za kulturu i umjetnost, a posebice predlaganje programa javnih potreba u kulturi za koja se sredstva osiguravaju u proračunu Grada Vinkovaca.

 

III.

Kulturno vijeće kontinuirano prati i razmatra stanje u pojedinim područjima umjetničkog i kulturnog stvaralaštva, daje prijedloge za poticanje njihova razvitka i unaprjeđivanja, predlaže ciljeve kulturne politike i mjere za njihovo provođenje, stručne podloge i mišljenja te obavlja i druge poslove sukladno Zakonu.

 

IV.

Za članove Vijeća imenuju se umjetnici, stručnjaci i kulturni djelatnici istaknuti u područjima umjetnosti i kulture.

U radu Vijeća sudjeluju bez prava odlučivanja i pročelnik te po potrebi i službenici Upravnog odjela za kulturu i turizam grada Vinkovaca.

 

                                                             V.

Vijeće ima pet članova od kojih je jedan predsjednik Vijeća.

Odluku o imenovanju predsjednika i članova Vijeća donosi Gradonačelnik grada Vinkovaca. Članovi Vijeća imenuju se na četiri godine.

 

                                                                        VI.

Ovaj Javni poziv objavit će se u Vinkovačkom listu i na internetskim stranicama Grada Vinkovaca www.grad-vinkovci.hr.

 

VII.

Pisani i obrazloženi prijedlozi kandidata za članove Kulturnog vijeća Grada Vinkovaca podnose se u roku od 15 dana od objavljivanja ovog Javnog poziva, na adresu:

 

GRAD VINKOVCI

Upravni odjel za kulturu i turizam

Bana Jelačića 1

32 100 Vinkovci

s naznakom: „Prijedlog kandidata za Kulturno vijeće Grada Vinkovaca“

 

            Rok za podnošenje prijedloga kandidata ističe 22. listopada 2022. godine.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                           PROČELNICA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Marija Liščić Drmić, univ. spec. oec.