Objavljeno u Službene obavijesti, 26.05.2023.

JAVNI POZIV za podnošenje Zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratno sufinanciranje troškova kupnje radnih bilježnica i drugih obrazovnih materijala za učenike upisnike prvih razreda osnovne škole u školskoj godini 2023./2024.

Upravni odjel društvenih djelatnosti

KLASA: 602-01/23-01/05

URBROJ: 2196-4-2-23-11

Vinkovci, 26. svibnja 2023. godine

 

Na temelju članka III. Odluke o jednokratnom sufinanciranju troškova kupnje radnih bilježnica i drugih obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola grada Vinkovaca za školsku godinu 2023./2024. („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 3/23), Upravni odjel društvenih djelatnosti Grada Vinkovca objavljuje

 

JAVNI POZIV 

za podnošenje Zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratno 

sufinanciranje troškova kupnje radnih bilježnica i drugih obrazovnih materijala 

za učenike upisnike prvih razreda osnovne škole u školskoj godini 2023./2024.

 

I

Pozivaju se roditelji/skrbnici učenika koji upisuju prve razrede osnovnih škola na podnošenje Zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratno sufinanciranje troškova kupnje radnih bilježnica i drugih obrazovnih materijala (novčani bon/vaučer u vrijednosti 70,00 eura) u školskoj godini 2023./2024.

Pravo na jednokratno sufinanciranje troškova kupnje radnih bilježnica i drugih obrazovnih materijala može ostvariti svaki učenik upisnik prvog razreda osnovne škole koji zajedno s jednim roditeljem/skrbnikom ima prebivalište u gradu Vinkovci.

Učenici viših razreda osnovnih škola koji su to pravo ostvarili i prošle godine, ne podnose zahtjeve niti dodatnu dokumentaciju već pravo ostvaruju automatizmom temeljem dosadašnjih popisa za ostvarivanje navedenog prava.

Pravo na jednokratno sufinanciranje mogu ostvariti i učenici iz Ukrajine koji upisuju prvi razred osnovne škole na području grada Vinkovaca, uz uvjet da posjeduju važeću iskaznicu za strance pod privremenom zaštitom s naznakom mjesta i adrese stanovanja na području Vinkovaca.

II

         Roditelj/skrbnik učenika upisnika  prvog razreda osnovne škole podnosi:

  1. Ispunjeni obrazac Zahtjeva za ostvarivanje prava (obrazac se može pronaći na stranicama Grada www.vinkovci.hr, podići u Upravnom odjelu društvenih djelatnosti Grada Vinkovaca, Kralja Zvonimira 1, soba broj 7/2, podići u školi ili zatražiti na email adresi drustvene@vinkovci.hr) i vlastoručno potpisanu Izjavu o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka koja se nalazi na istom obrascu
  2. Obostranu presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu za jednog roditelja/skrbnika (ne starije od šest mjeseci)
  3. Presliku upisnice u I. razred osnovne škole

 

  Zahtjev se zajedno s dokumentacijom podnosi u školi koju učenik upisuje ili u Upravnom odjelu društvenih djelatnosti, Bana Jelačića 1, Vinkovci.

III

Zahtjevi s pripadajućom dokumentacijom mogu se dostaviti najkasnije do 15. rujna 2023. godine.

IV

Javni poziv se objavljuje na Internet stranici Grada Vinkovaca www.vinkovci.hr te se dostavlja osnovnoškolskim ustanovama na području Grada Vinkovaca.

V

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci a koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

VI

Za sve upite i dodatne informacije obratiti se na telefon:

032/ 63 84 62,   032/ 63 84 66 ili e-mail: drustvene@vinkovci.hr.


Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratno sufinanciranje troškova kupnje radnih bilježnica i drugih obrazovnih materijala u školskoj godini 2023./2024

Pristupačnost
Kontrast
Sivi tonovi
Povećajte font
Smanji font