Objavljeno u Službene obavijesti, 10.05.2018.

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Vinkovaca u 2018. godini

Odbor za dodjelu priznanja KLASA: 612-01/18-01/18 URBROJ: 2188/01-01-18-01 Vinkovci, 11. svibnja 2018. god.

Temeljem članka 15. Odluke o priznanjima Grada Vinkovaca («Službeni glasnik» Grada Vinkovaca br. 9/07.) Grad Vinkovci objavljuje

J A V N I P O Z I V

za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Vinkovaca u 2018. godini

 1. Pozivaju se pravne i fizičke osobe na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Vinkovaca na svečanoj sjednici povodom Dana Grada 20. srpnja 2018. godine.

 2. Javna priznanja Grada Vinkovaca su: • Počasni građanin Grada Vinkovaca • Zlatna plaketa „Grb Grada Vinkovaca“

Počasnim građaninom Grada mogu biti proglašeni građani Republike Hrvatske i drugih država koji su osobno i značajno doprinijeli napretku Grada ili podizanju ugleda Grada ili Republike Hrvatske u cjelini.

Zlatna plaketa „Grb Grada Vinkovaca“ dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za izuzetna ostvarenja postignuta na području: gospodarske djelatnosti, znanosti i kulture, prosvjete, zdravstva i socijalne skrbi, tehničke kulture, tjelesne kulture i športa, lokalne samouprave, očuvanja i zaštite okoliša, humanitarnog djelovanja.

 1. Prijedlog za dodjelu priznanja mogu podnijeti:

  • pojedinci
  • vijećnik Gradskog vijeća
  • gradonačelnik
  • pravne osobe
  • tijela mjesne samouprave
  • ustanove
  • udruge građana
 2. Prijedlog se dostavlja u pisanom obliku i mora sadržavati:
  • podatke o podnositelju prijedloga (jedan podnositelj prijedloga može predložiti samo jednog kandidata),
  • životopis, odnosno osnovne podatke o pravnoj osobi i njenom poslovanju, te iscrpno obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže za dodjelu javnog priznanja,
  • odgovarajuću dokumentaciju (objavljen rad, analize, prikaze, kritike pisanja stručnog i drugog tiska, natjecateljski rezultati i dr.)
  • naznaka područja za koje se podnosi prijedlog (npr. za ostvarenja u području gospodarske djelatnosti, kulturne, znanstvene, humanitarne i sl.).

Prijedlozi se dostavljaju na adresu:

GRAD VINKOVCI Odbor za dodjelu priznanja Grada Vinkovaca Bana J. Jelačića 1 32100 Vinkovci (sa naznakom „Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Grada“)

Rok za podnošenje prijedloga je 26. svibnja 2018. god.

Predsjednik Odbora Ivan Bosančić, mag.oec.

Pristupačnost
Kontrast
Sivi tonovi
Povećajte font
Smanji font