Objavljeno u Službene obavijesti, 12.06.2019.

Javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu nagrada za posebna postignuća učenika osnovnih i srednjih škola na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama za školsku godinu 2018./2019.

Upravni odjel društvenih djelatnosti

KLASA: 602-02/19-01/40

URBROJ: 2188/01-06-19-2

Vinkovci, 12. lipnja 2019. godine

 

 

Upravni odjel društvenih djelatnosti temeljem članka 8. stavka 1. Odluke o nagradama Grada Vinkovaca za posebna postignuća učenika osnovnih i srednjih škola na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama KLASA: 602-02/19-01/40, URBROJ: 2188/01-02-19-1) objavljuje

 

 

J A V N I   P O Z I V

 za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu nagrada za posebna postignuća učenika osnovnih i srednjih škola na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama za školsku godinu 2018./2019.

 

 

 

I.

            Predmet ovog poziva je dodjela novčanih nagrada, prigodnih poklona i pisanih priznanja učenicima i odgojno – obrazovnim radnicima – mentorima redovitih osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova na području Grada Vinkovaca za postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama.

 

 

 

            II.      

 

            Pozivaju se sve redovite osnovne i srednje škole s područja Grada Vinkovaca da dostave svoje prijedloge za dodjelu nagrada Odjelu društvenih djelatnosti Grada Vinkovaca.

 

            Prijedlozi za dodjelu nagrada moraju biti pisano obrazloženi i dokumentirani.

 

            Prijedlog za dodjelu nagrade mora sadržavati:

 

-           naziv i sjedište predlagatelja, odgovorne osobe

-           osobne podatke predloženog učenika i mentora (ime i prezime, adresa, razred)

-           razinu i naziv natjecanja, susreta i smotre

-           dokaz o broju država sudionika na međunarodnoj razini natjecanja, susreta i smotri

-           dokumentaciju iz koje je razvidno mentorstvo i postignuće učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama (preslika dodijeljene diplome ili priznanja).

 

 

III.

 

Ako je prijedlog za dodjelu nagrada nepotpun ili ne sadrži dovoljno podataka koji su relevantni za odlučivanje Odjel će zatražiti dopunu prijedloga u određenom roku.

Prijedlog koji nije podnesen u skladu s odredbama Javnog poziva neće se uzeti u razmatranje, a predlagatelj nema pravo podnošenja prigovora.

 

 

                                                        

IV.

            Nagrade se dodjeljuju za postignuća učenika (pojedinačno ili ekipno) koja osvoje jedno od prva tri mjesta na:

-           međunarodnoj razini natjecanja, susreta i smotri s najmanje pet država sudionika

-           državnoj razini natjecanja, susreta i smotri koja su utvrđena aktima Agencije za odgoj i obrazovanje, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Hrvatskog školskog sportskog saveza.

 

 

            Za osvojenu diplomu na državnoj smotri ili susretu, a s obzirom na pravilo da se postignuća učenika na istima ne rangiraju ostvaruje se pravo na pisano priznanje.

 

 

 

V.

 

Visina novčane nagrade za postignuće učenika na međunarodnim i državnim natjecanjima određena je Odlukom o nagradama Grada Vinkovaca za posebna postignuća učenika osnovnih i srednjih škola na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama (u daljnjem tekstu Odluka).

 

 

 

VI.

 

           Svakom mentoru i učeniku dodjeljuje se i pisano priznanje.

           Istom učeniku i mentoru dodjeljuje se nagrada za samo jedno najviše rangirano postignuće.

 

 

VII.

 

Visina novčane nagrade na državnoj razini natjecanja Hrvatskog školskog sportskog saveza određena je Odlukom.

 

            Novčana nagrada isplaćuje se na račun škole te se može koristiti isključivo za nabavku sportske opreme i drugih potreba za natjecanja svojih ekipa.

 

            Za sudjelovanje na ovim natjecanjima bez obzira na postignute rezultate ostvaruje se pravo na pisano priznanje.

 

 

 

VIII.

 

           Rok za podnošenje prijedloga kandidata je 28. lipnja 2019. godine.

 

          Prijedlozi se dostavljaju putem pošte ili osobno na adresu:

 

 

GRAD VINKOVCI

Upravni odjel društvenih djelatnosti

Bana J. Jelačića 1

32 100 Vinkovci

 

           Odluku o dodjeli nagrada donosi Gradonačelnik.

 

 

 

 

IX.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte drustvene@vinkovci.hr.

 

Tekst Javnog poziva objavljuje se na Internet stranici Grada Vinkovaca www.vinkovci.hr  .

Javni poziv
Pristupačnost
Kontrast
Povećajte font
Smanji font