Javna rasprava PRŠI

Ponavljanje drugog postupka javne rasprave za projekt Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Vinkovaca


Izvješće o provedbi ponovljenog postupka druge javne rasprave – Vinkovci


Grad Vinkovci je nositelj projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Vinkovaca, koji obuhvaća područja slijedećih jedinica lokalne samouprave: Grad Vinkovci te Općine Andrijaševci, Ivankovo, Jarmina, Markušica, Stari Mikanovci, Vođinci, Privlaka, Stari Jankovci i Tordinci. Projekt se provodi u okviru Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP), sukladno kojem će se prijaviti na natječaj za sufinanciranje od strane fondova Europske unije u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, Investicijskog prioriteta 2a, Specifičnog cilja 2a1 Razvoj infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije u područjima bez infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije i bez dovoljno komercijalnog interesa, za maksimalno povećanje socijalne i ekonomske dobrobiti. Projektom se planira izgradnja otvorene pristupne mreže elektroničkih komunikacija slijedeće generacije (NGA).

Sukladno uputi NOP-a, NP ponovno pokreće postupak javne rasprave za predmetni projekt, koji će trajati od 21.03.2019. godine do 04.04.2019. godine. 

Pozivaju se operatori elektroničkih komunikacija na sudjelovanje.

Očitovanja operatora zaprimati će se putem elektroničke pošte, tj. dostavom na adresu: javna.rasprava.NGA@vinkovci.hr.

Dokumenti vezani uz javnu raspravu dostupni su na slijedećim poveznicama:

  1. Obavijest_Ponavljanje javne rasprave_Projekt Razvoja infrastrukture τirokopojasnog pristupaVinkovci.pdf
  2. Prilog 3_JR_II (poveznica).


NAPOMENA:

 

Rezultate mapiranja na temelju Q42018 podataka iz HAKOM aplikacije trenutno nije moguće nadopuniti posljednim podatcima o finalnim korisnicima jer je proces prikupljanja i definiranja broja finalnih korisnika na inicijalnim bijelim adresama (proizašlim iz podataka Q42018 HAKOM aplikacije) u tijeku. Na poveznici (na priloženi dokument) se nalaze raspoloživi podatci o korisnicima (rezultati mapiranja iz prethodne javne rasprave) za koje se ne jamči točnost.


3 prilog 3 nacrta prsi

Pristupačnost
Kontrast
Povećajte font
Smanji font