Sukob interesa

Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj: 120/2016, u daljnjem tekstu: ZJN 2016), predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te je ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Nadalje, naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Grad Vinkovci, kao javni naručitelj,  sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. ZZJN 2016, na temelju izjava o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa svojih predstavnika objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa:

- JODIKA d.o.o., Zalužje 3A, Vinkovci, OIB: 65978044544.


Pristupačnost
Kontrast
Povećajte font
Smanji font
-->