Postupci javne nabave objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH

Usluge održavanja svjetlosnih znakova za upravljanje prometom (semafora) na području grada Vinkovaca

Dokumentacija je dostupna na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7579650


Uređenje nerazvrstanih cesta

Dokumentacija je dostupna na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7463164Radovi postavljanja fotonaponskih elektrana na javnim objektima

Dokumentacija je dostupna na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7403324Usluge deratizacije i dezinsekcije na području grada Vinkovaca

Dokumentacija je dostupna na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7203291Poštanske usluge

Dokumentacija je dostupna na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7162739Radovi na energetskoj obnovi zgrade Gradskog kazališta „Joza Ivakić“ Vinkovci 

Dokumentacija je dostupna na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7063419Unutarnje opremanje Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci

Dokumentacija je dostupna na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7041481Nabava umjetne trave za uređenje nogometnog igrališta

Dokumentacija je dostupna na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6986385Nabava komunalne opreme – komposteri i spremnici za biootpad 

Dokumentacija je dostupna na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6887847Adaptacija zgrade Gradske tržnice Vinkovci

Dokumentacija je dostupna na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6600895


Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta

Dokumentacija je dostupna na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6398344


Hvatanje i zbrinjavanje životinja bez nadzora i uklanjanje uginulih životinja s javnih površina

Dokumentacija je dostupna na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6378108


Radovi na nogometnom stadionu Hrvatski sokol u Mirkovcima

Dokumentacija je dostupna na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6253246


Radovi na uređenju nogometnog igrališta

Dokumentacija je dostupna na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6248568


Usluga izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada javne namjene

Dokumentacija je dostupna na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6233629


Usluge deratizacije i dezinsekcije na području grada Vinkovaca

Dokumentacija je dostupna na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6072354Ugradnja dizala u O.Š. Antun Gustav Matoš Vinkovci

Dokumentacija je dostupna na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5816294Nabava komunalne opreme – kompostera i edukativnih setova

Dokumentacija je dostupna na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5693633Opskrba električnom energijom

Dokumentacija je dostupna na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5606802Izgradnja poučne staze Trbušanci

Dokumentacija je dostupna na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5481006Izgradnja poučne staze Sopot

Dokumentacija je dostupna na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5480378Održavanje i sanacija poljoprivrednih lenija od rubnih dijelova grada Vinkovaca prema poljoprivrednim površinama

Dokumentacija je dostupna na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5378011Hvatanje i zbrinjavanje životinja bez nadzora i uklanjanje uginulih životinja s javnih površina

Dokumentacija je dostupna na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5171351Uvođenje sustava javnih bicikala u grad Vinkovce

Dokumentacija je dostupna na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5096191


Nabava i ugradnja opreme za dječje igralište na k.č. br. 265_5 k.o. Mirkovci - ponovljeni postupak

Dokumentacija je dostupna na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5007851


Usluge redovnog i interventnog održavanja svjetlosnih znakova za upravljanje prometom - semafora na području grada Vinkovaca

Dokumentacija je dostupna na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4978215


Nabava i ugradnja opreme za dječje igralište na k.č. br. 265_5 k.o. Mirkovci

Dokumentacija je dostupna na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4849044Opremanje zgrade Pikov Stan u sklopu projekta „Pannonia Gourmet“

Dokumentacija je dostupna na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4844446Izrada projektno - tehničke dokumentacije Obrazovno - razvojnog centra Vinkovci

Dokumentacija je dostupna na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4651900Radovi na izgradnji igrališta u Mjesnom odboru Vinkovačko Novo Selo

Dokumentacija je dostupna na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4594450Izrada projektno - tehničke dokumentacije suvremenog energetsko učinkovitog toplinskog sustava grijanja u gradu Vinkovcima

Dokumentacija je dostupna na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4504309Radovi na izgradnji sportskog terena u Mjesnom odboru Stjepan Radić

Dokumentacija je dostupna na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4503197Opskrba električnom energijom

Dokumentacija je dostupna na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4322365Rekonstrukcija zgrade Pikov Stan u sklopu projekta „Pannonia Gourmet“

Dokumentacija je dostupna na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4019188Hvatanje i zbrinjavanje životinja bez nadzora i uklanjanje uginulih životinja s javnih površina

Dokumentacija je dostupna na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3835802Izgradnja poučne staze i pratećeg sadržaja - Park šuma Kanovci

Dokumentacija je dostupna na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3706516Usluge redovnog i interventnog održavanja svjetlosnih znakova za upravljanje prometom - semafora na području grada Vinkovaca

Dokumentacija je dostupna na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3654202Nabava i ugradnja opreme za dječja igrališta

Dokumentacija je dostupna na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3633261Radovi rekonstrukcije i dogradnje škole i izgradnje školske dvorane OŠ Nikole Tesle u Mirkovcima, II. etapa, treći dio

Dokumentacija je dostupna na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3569169Usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu nad radovima izgradnje Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci

Dokumentacija je dostupna na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3354733Radovi na izgradnji zgrade Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci

Dokumentacija je dostupna na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3304492Nabava opreme za Poduzetnički inkubator Vinkovci

Dokumentacija je dostupna na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3167359


 

Opskrba električnom energijom

Dokumentacija je dostupna na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3181362Sanacija svjetlosne prometne signalizacije na raskrižju ulica Kralja Zvonimira-Ljudevita Gaja-Vladimira Kovačića u Vinkovcima

Dokumentacija je dostupna na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3145808Održavanje čistoće javnih površina

Dokumentacija je dostupna na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2872638


 

Održavanje javnih zelenih površina

Dokumentacija je dostupna na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2872797


 

Radovi energetske obnove zgrade Osnovne škole Vladimir Nazor na adresi I. K. Sakcinskog 46A, Vinkovci

Dokumentacija je dostupna na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2924633


 

Energetska obnova javne zgrade - zgrade Arhiva na adresi Duga ulica 2, Vinkovci

Dokumentacija je dostupna na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2924684


 

Radovi energetske obnove zgrade javne namjene Hrvatski sokol na adresi H. D. Genschera 1, Vinkovci

Dokumentacija je dostupna na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2924735


 

Usluga stručnog nadzora nad radovima energetske obnove javnih zgrada

Dokumentacija je dostupna na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2925281


 

Radovi na energetskoj obnovi zgrade Arheološkog odsjeka Gradskog muzeja Vinkovci (ponovljeni postupak)

Dokumentacija je dostupna na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3053137


Radovi na energetskoj obnovi zgrade Arheološkog odsjeka Gradskog muzeja Vinkovci

Dokumentacija je dostupna na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2839252


 

Radovi izgradnje nadvožnjaka i prilazne prometnice za potrebe projekta „Izgradnja nadvožnjaka Duga ulica – Borinačka ulica i prilazne prometnice u gradu Vinkovcima“ KK. 07.4.2.14.0001 – ponovljeni postupak

Dokumentacija je dostupna na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2829884


 

Modernizacija mreže javne rasvjete na području grada Vinkovaca odnosno zamjena postojeće javne rasvjete energetski učinkovitijom LED rasvjetom

Dokumentacija je dostupna na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2820919


 

Radovi na izgradnji javne rasvjete na području grada Vinkovaca

Dokumentacija je dostupna na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2812117


 

Radovi na izgradnji sportskog terena u Mjesnom odboru Slavija

Dokumentacija je dostupna na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2785098


 

Usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu nad izvođenjem radova energetske obnove OŠ Antun Gustav Matoš

Dokumentacija je dostupna na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2759429


 

Hvatanje i zbrinjavanje životinja bez nadzora i uklanjanje uginulih životinja s javnih površina

Dokumentacija je dostupna na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2745150


 

Energetska obnova zgrade OŠ Antun Gustav Matoš, na adresi Ohridska 21, Vinkovci

Dokumentacija je dostupna na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2700589


 

Stručni nadzor i koordinator za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova, za potrebe projekta Izgradnja nadvožnjaka Duga ulica-Borinačka ulica i prilazne prometnice u gradu Vinkovcima

Dokumentacija je dostupna na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2549815Predmet nabave: Radovi rekonstrukcije i dogradnje škole i izgradnje školske dvorane OŠ Nikole Tesle u Mirkovcima, II etapa, drugi dio

Dokumentacija je dostupna na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2660114


 

Predmet nabave: Radovi izgradnje nadvožnjaka i prilazne prometnice za potrebe projekta „Izgradnja nadvožnjaka Duga ulica – Borinačka ulica i prilazne prometnice u gradu Vinkovcima“ KK. 07.4.2.14.0001

Dokumentacija dostupna na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2465478


 

Predmet nabave: Izobrazno - informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u sklopu projekta „Eko-edukacije“

Dokumentacija dostupna na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2417067


 

Predmet nabave: Opskrba električnom energijom – ponovljeni postupak

Dokumentacija dostupna na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2365211


 

Predmet nabave: Opskrba električnom energijom

Dokumentacija dostupna na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2245590


 

Predmet nabave: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju biciklističkih staza na području grada Vinkovaca trasiranih u koridorima cesta koje nisu u vlasništvu Grada Vinkovaca

Dokumentacija dostupna na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2098177


 

Predmet nabave: Nabava kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za program Zaželi - ponovljeni postupak

Dokumentacija dostupna na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2097988


 

Predmet nabave: Modernizacija mreže javne rasvjete na području grada Vinkovaca- zamjena postojeće javne rasvjete energetski učinkovitijom LED rasvjetom

Dokumentacija dostupna na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2030668


 

Predmet nabave: Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju biciklističke infrastrukture na području grada Vinkovaca

Dokumentacija dostupna na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2030547


 

Predmet nabave: Nastavak radova obnove i rekonstrukcije zgrade kuglane

Dokumentacija dostupna na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1992679


 

Predmet nabave: OPREMA ZA DJEČJE IGRALIŠTE U OKVIRU PROJEKTA „ZAJEDNO U IGRI“

Dokumentacija dostupna na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1931412


 

Predmet nabave: NABAVA I UGRADNJA OPREME ZA DJEČJA IGRALIŠTA

Dokumentacija dostupna na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1931263


 

Predmet nabave: Rekonstrukcija i dogradnja škole i izgradnja školske sportske dvorane Osnovne škole Nikole Tesle u Mirkovcima

Dokumentacija dostupna na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1897253


 

Predmet nabave: Poduzetnički – inkubator Vinkovci - Grupa 1 - Nabava usluge stručnog nadzora; Grupa 2 - Nabava usluge projektantskog nadzora

Dokumentacija dostupna na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1687284


 

Predmet nabave: Radovi na izgradnji javne rasvjete u Ulici hrvatskih kraljeva

Dokumentacija dostupna na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1642450


  

Predmet nabave: Nabava namještaja i opreme za Osnovnu školu Nikole Tesle, Mirkovci

Dokumentacija dostupna na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1634707


 

Predmet nabave: Nabava kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za program Zaželi

Dokumentacija dostupna na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1594350


 

Predmet nabave: Rekonstrukcija i dogradnja postojeće stambene zgrade u zgradu Poduzetničkog inkubatora Vinkovci

Dokumentacija dostupna na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1594069


 

Predmet nabave: Energetska obnova zgrada Dječjeg vrtića Budućnost, Dječjeg vrtića Pčelica i Dječjeg vrtića Stribor

Dokumentacija dostupna na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1518078


  

Predmet nabave: Usluge redovnog i interventnog održavanja svjetlosnih znakova za upravljanje prometom - semafora na području grada Vinkovaca

Dokumentacija dostupna na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1475197

Pristupačnost
Kontrast
Povećajte font
Smanji font
-->