Postupci javne nabave objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH

Radovi na energetskoj obnovi zgrade Arheološkog odsjeka Gradskog muzeja Vinkovci

Dokumentacija je dostupna na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2839252

 

 

Radovi izgradnje nadvožnjaka i prilazne prometnice za potrebe projekta „Izgradnja nadvožnjaka Duga ulica – Borinačka ulica i prilazne prometnice u gradu Vinkovcima“ KK. 07.4.2.14.0001 – ponovljeni postupak

Dokumentacija je dostupna na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2829884

 

 

Modernizacija mreže javne rasvjete na području grada Vinkovaca odnosno zamjena postojeće javne rasvjete energetski učinkovitijom LED rasvjetom

Dokumentacija je dostupna na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2820919

 

 

Radovi na izgradnji javne rasvjete na području grada Vinkovaca

Dokumentacija je dostupna na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2812117

 

 

Radovi na izgradnji sportskog terena u Mjesnom odboru Slavija

Dokumentacija je dostupna na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2785098

 

 

Usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu nad izvođenjem radova energetske obnove OŠ Antun Gustav Matoš

Dokumentacija je dostupna na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2759429

 

 

Hvatanje i zbrinjavanje životinja bez nadzora i uklanjanje uginulih životinja s javnih površina

Dokumentacija je dostupna na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2745150

 

 

Energetska obnova zgrade OŠ Antun Gustav Matoš, na adresi Ohridska 21, Vinkovci

Dokumentacija je dostupna na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2700589

 

 

Stručni nadzor i koordinator za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova, za potrebe projekta Izgradnja nadvožnjaka Duga ulica-Borinačka ulica i prilazne prometnice u gradu Vinkovcima

Dokumentacija je dostupna na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2549815Predmet nabave: Radovi rekonstrukcije i dogradnje škole i izgradnje školske dvorane OŠ Nikole Tesle u Mirkovcima, II etapa, drugi dio

Dokumentacija je dostupna na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2660114

 

 

Predmet nabave: Radovi izgradnje nadvožnjaka i prilazne prometnice za potrebe projekta „Izgradnja nadvožnjaka Duga ulica – Borinačka ulica i prilazne prometnice u gradu Vinkovcima“ KK. 07.4.2.14.0001

Dokumentacija dostupna na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2465478

 

 

Predmet nabave: Izobrazno - informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u sklopu projekta „Eko-edukacije“

Dokumentacija dostupna na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2417067

 

 

Predmet nabave: Opskrba električnom energijom – ponovljeni postupak

Dokumentacija dostupna na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2365211

 

 

Predmet nabave: Opskrba električnom energijom

Dokumentacija dostupna na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2245590

 

 

Predmet nabave: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju biciklističkih staza na području grada Vinkovaca trasiranih u koridorima cesta koje nisu u vlasništvu Grada Vinkovaca

Dokumentacija dostupna na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2098177

 

 

Predmet nabave: Nabava kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za program Zaželi - ponovljeni postupak

Dokumentacija dostupna na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2097988

 

 

Predmet nabave: Modernizacija mreže javne rasvjete na području grada Vinkovaca- zamjena postojeće javne rasvjete energetski učinkovitijom LED rasvjetom

Dokumentacija dostupna na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2030668

 

 

Predmet nabave: Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju biciklističke infrastrukture na području grada Vinkovaca

Dokumentacija dostupna na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2030547

 

 

Predmet nabave: Nastavak radova obnove i rekonstrukcije zgrade kuglane

Dokumentacija dostupna na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1992679

 

 

Predmet nabave: OPREMA ZA DJEČJE IGRALIŠTE U OKVIRU PROJEKTA „ZAJEDNO U IGRI“

Dokumentacija dostupna na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1931412

 

 

Predmet nabave: NABAVA I UGRADNJA OPREME ZA DJEČJA IGRALIŠTA

Dokumentacija dostupna na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1931263

 

 

Predmet nabave: Rekonstrukcija i dogradnja škole i izgradnja školske sportske dvorane Osnovne škole Nikole Tesle u Mirkovcima

Dokumentacija dostupna na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1897253

 

 

Predmet nabave: Poduzetnički – inkubator Vinkovci - Grupa 1 - Nabava usluge stručnog nadzora; Grupa 2 - Nabava usluge projektantskog nadzora

Dokumentacija dostupna na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1687284

 

 

Predmet nabave: Radovi na izgradnji javne rasvjete u Ulici hrvatskih kraljeva

Dokumentacija dostupna na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1642450

 

 

Predmet nabave: Nabava namještaja i opreme za Osnovnu školu Nikole Tesle, Mirkovci

Dokumentacija dostupna na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1634707

 

 

Predmet nabave: Nabava kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za program Zaželi

Dokumentacija dostupna na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1594350

 

 

Predmet nabave: Rekonstrukcija i dogradnja postojeće stambene zgrade u zgradu Poduzetničkog inkubatora Vinkovci

Dokumentacija dostupna na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1594069

 

 

Predmet nabave: Energetska obnova zgrada Dječjeg vrtića Budućnost, Dječjeg vrtića Pčelica i Dječjeg vrtića Stribor

Dokumentacija dostupna na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1518078

 

 

Predmet nabave: Usluge redovnog i interventnog održavanja svjetlosnih znakova za upravljanje prometom - semafora na području grada Vinkovaca

Dokumentacija dostupna na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1475197