Plan nabave

2020. godina


VIII. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu

VII. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu

VI. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu

V. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu

IV. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu

III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu

II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu

I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu

Plan nabave Grada Vinkovaca za 2020. godinu (pročišćeni tekst sa svim izmjenama i dopunama dostupan je na https://eojn.nn.hr/Spin/application/ipn/JavniReporti/RptPlanoviNabave.aspx)


2019. godina


XVI. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Vinkovaca za 2019. godinu.

XV. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Vinkovaca za 2019. godinu

XIV. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Vinkovaca za 2019. godinu

XIII. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Vinkovaca za 2019. godinu

XII. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Vinkovaca za 2019. godinu

XI. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Vinkovaca za 2019. godinu

X. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Vinkovaca za 2019. godinu

IX. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Vinkovaca za 2019. godinu

VIII. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Vinkovaca za 2019. godinu

VII. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Vinkovaca za 2019. godinu

VI. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Vinkovaca za 2019. godinu

V. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Vinkovaca za 2019. godinu

IV. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Vinkovaca za 2019. godinu

III. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Vinkovaca za 2019. godinu

II. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Vinkovaca za 2019. godinu

I. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Vinkovaca za 2019. godinu

Plan nabave za 2019. godinu


2018. godina


XII. Izmjena i dopuna Plana nabave Grada Vinkovaca za 2018. godinu

XI. Izmjena i dopuna Plana nabave Grada Vinkovaca za 2018. godinu

X. Izmjena i dopuna Plana nabave Grada Vinkovaca za 2018. godinu

IX. Izmjena i dopuna Plana nabave Grada Vinkovaca za 2018. godinu  

VIII. Izmjena i dopuna Plana nabave Grada Vinkovaca za 2018. godinu  

VII. Izmjena i dopuna Plana nabave Grada Vinkovaca za 2018. godinu  

VI. Izmjena i dopuna Plana nabave Grada Vinkovaca za 2018. godinu  

V. Izmjena i dopuna Plana nabave Grada Vinkovaca za 2018. godinu  

IV. Izmjena i dopuna Plana nabave Grada Vinkovaca za 2018. godinu  

III. Izmjena i dopuna Plana nabave Grada Vinkovaca za 2018. godinu  

II. Izmjena i dopuna Plana nabave Grada Vinkovaca za 2018. godinu  

I. Izmjena i dopuna Plana nabave Grada Vinkovaca za 2018. godinu  

Plan nabave za 2018. godinu  

2017. godina


Izmjene i dopune plana  nabave za 2017. godinu 

Izmjene i dopune plana  nabave za 2017. godinu 

Izmjene i dopune plana  nabave za 2017. godinu 

Izmjene i dopune plana  nabave za 2017. godinu 

Izmjene i dopune plana  nabave za 2017. godinu 

Izmjene i dopune plana  nabave za 2017. godinu 

Izmjene i dopune plana  nabave za 2017. godinu 

Izmjene i dopune plana  nabave za 2017. godinu 

Izmjene i dopune plana  nabave za 2017. godinu 

Plan nabave za 2017. godinu 
 
2016. godina 


Izmjene i dopune plana  nabave za 2016. godinu 

Izmjene i dopune plana  nabave za 2016. godinu 

Izmjene i dopune plana  nabave za 2016. godinu 

Izmjene i dopune plana  nabave za 2016. godinu 

Izmjene i dopune plana  nabave za 2016. godinu 

Izmjene i dopune plana  nabave za 2016. godinu 

Plan nabave za 2016. godinu  

2015. godina


Izmjene i dopune plana nabave za 2015. godinu  

Izmjene i dopune plana nabave za 2015. godinu 

Izmjene i dopune plana nabave za 2015. godinu 

Izmjene i dopune plana nabave za 2015. godinu 

Plan nabave za 2015. godinu

2014. godina


Izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu 

Dopune Plana nabave za 2014. godinu 

Dopune Plana nabave za 2014. godinu 

Izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu 

Izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu 

Izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu

Izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu

Plan nabave za 2014. godinu

2013.  godina


Plan javne nabave za 2013. godinu za Grad Vinkovce
Izmjena plana nabave
Izmjena i dopuna plana nabave
Dopuna plana javne nabave za 2013. godinu

Izmjena i dopuna plana nabave za 2013. godinu
Izmjena i dopuna plana nabave za 2013. godinu  

Izmjena i dopuna plana nabave za 2013. godinu  

Izmjena i dopuna plana nabave za 2013. godinu
Izmjena i dopuna plana nabave za 2013. godinu  

Izmjena i dopuna plana nabave za 2013. godinu  


2012. godina


Plan javne nabave za 2012. godinu za Grad Vinkovce

Izmjena plana nabave za 2012. godinu 

Izmjena plana nabave za 2012. godinuDopuna plana nabave za 2012. godinu
Izmjena plana nabave za 2012. godinu

Izmjena plana nabave za 2012. godinu

Izmjena plana nabave za 2012. godinu

Pristupačnost
Kontrast
Povećajte font
Smanji font
-->