Zakonska regulativa

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) je tijelo nadležno za politiku urbanoga razvoja i koordinaciju provedbe mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u Republici Hrvatskoj.

Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/15, 123/17, 118/18) zajedno s podzakonskim aktima uređen je programski i provedbeni okvir politike regionalnog razvoja u Republici Hrvatskoj, te je Zakonom uvedeno nekoliko novih mehanizama upravljanja politikom regionalnoga razvoja koji uključuju i jasno prepoznavanje njene urbane dimenzije.

I u novoj financijskoj perspektivi 2021. – 2027., velika važnost bit će dana razvoju regija i gradova koji izravno i snažno doprinose pametnom, održivom i uključivom rastu Europske unije te se stoga planira proširenje ITU mehanizma na nova urbana područja.

Urbana područja Zakonom su podijeljena u tri kategorije (članak 14. stavak 2.) - urbane aglomeracije, veća urbana područja i manja urbana područja. Granice većih urbanih područja se formiraju sukladno administrativnim granicama grada, ali se mogu proširiti uključivanjem susjednih jedinica lokalne samouprave ili njihovih dijelova, uz prethodnu suglasnost njihovih predstavničkih tijela.

Metodologija uspostave teritorijalnog obuhvata urbanih područja u Republici Hrvatskoj detaljnije je razrađena Smjernicama za uspostavu urbanih područja i izradu Strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021.-2027. izdanih od strane MRRFEU.

Svrha Smjernica je pružiti upute urbanim područjima tijekom procesa definiranja i uspostave urbanih područja, tijekom procesa izrade strategija razvoja urbanih područja kao i tijekom procesa praćenja njihove provedbe i vrednovanja.

Više informacija o održivom urbanom razvoju i ITU mehanizmu potražite ovdje.

Pristupačnost
Kontrast
Sivi tonovi
Povećajte font
Smanji font