Grad - općina Prijatelj djece


CILJ AKCIJE

Motivirati odrasle u gradovima i općinama Hrvatske da potpunije ostvaruju prava i potrebe djece priznata u Konvenciji UN-a o pravima djeteta.

DIJETE KAO SUBJEKT, A NE KAO PASIVNI OBJEKT ZAŠTITE

Usmjeravajući ovaj program prema lokalnoj zajednici, imali smo u vidu činjenicu da se na lokalnoj razini većina problema, potreba i prava djece može konkretnije rješavati. Time se kod pojedinog djeteta i njegovih roditelja stvara osjećaj kako se velike ideje i ciljevi, koje zastupa Konvencija UN-a o pravima djeteta, mogu uspješno realizirati.

Program Gradovi i općine prijatelji djece omogućuje:

1. stvaranje zajedništva odraslih u kreiranju programa za djecu

2. međusektorsku suradnju,

3. aktivnu participaciju djece u zajednici,

4. povezivanje gradova i općina koji imaju zajednička opredjeljenja za djecu

5. utjecaj na definiranje nacionalne strategije u korist djece.

 

NAČINI PROVEDBE

Cilj ove Akcije ostvaruje se na četiri međuovisna načina. To su:

 1.poticanje svih sudionika u svakom gradu / općini da udruženo i koordinirano čine što najviše mogu za dobrobit djece

2.evidentiranje postignutih rezultata

3.medijsko praćenje dometa akcije

4.dodjela javnog priznanja u obliku počasnog naziva grad / općina koji ispuni zahtjeve akcije - prijatelj djece.

POSEBNA VRIJEDNOST AKCIJE

Ovo je nova, društvena i stručna aktivnost, koja se temelji na implementaciji Konvencije UN-a o pravima djeteta i to na LOKALNOJ RAZINI.

OVA AKCIJA ŽELI POBOLJŠATI I ULJEPŠATI ŽIVOT DJECE !

ZATO: GRAĐANI, RODITELJI, DJECO, POMOGNITE DA VAŠ GRAD / OPĆINA ČIM PRIJE POSTANE - PRIJATELJ DJECE!


Mario Perković, predsjednik

Društva Naša djeca

Grada Vinkovaca

mob: 098/177-2094

www.dndvk.hr


Pristupačnost
Kontrast
Povećajte font
Smanji font