Upravni odjel za normativnu djelatnost i opće poslove

Upravni odjel za normativnu djelatnost i opće poslove priprema opće akte iz djelokruga organizacije i rada uprave za izvršno i predstavničko tijelo, obavlja poslove informatizacije, vodi brigu oko organizacije i opskrbe svih odjela materijalnim sredstvima za rad. Organizira i nadzire tiskanje „Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca.

 Vodi poslove prijema i arhive spisa gradske uprave, poslove personalne službe, dostave spisa, te vodi brigu o održavanju poslovnih prostora i opreme neophodne za rad u zgradama u kojima je smještena gradska uprava. Organizira i provodi zaštitu na radu.

 U okviru odjela organizira se civilna zaštita i poslovi vezani za zaštitu i spašavanje koji se odnose na lokalnu samoupravu.

 Odjel ima dva odsjeka: Odsjek normativnih djelatnosti i Odsjek općih poslova.

Unutar Odsjeka za opće poslove je i odjeljak daktilobiroa.

 

1. ZLATKO DOVHANJ, pročelnik
zlatko.dovhanj@vinkovci.hr
tajništvo@vinkovci.hr
Telefon: 032 /337-211

Odsjek općih poslova

2. JANJA MARTINOVIĆ, referent za personalne poslove i pripremu Službenog glasnika
janja.martinovic@vinkovci.hr
Telefon: 032/493-307

3. SILVIJA SAROŠEVIĆ, stručni suradnik i službenik za informiranje
silvija.sarosevic@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-203

4. MARIO PAŽANIN, referent

mario.pazanin@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-232

5. VIŠNJA ŠEKERIJA, referent 
visnja.sekerija@vinkovci,hr
Telefon: 032/638-442

6. SLAĐANA ZAVIŠIĆ, referent
sladjana.zavisic@vinkovci.hr
Telefon: 032/638-442

7. TOMISLAV KNEŽEVIĆ, domar -portir
Telefon: 032/337-200

8. ANDRIJA SABO, domar -portir
Telefon: 032/337-200

9. HRVOJE KRESIĆ, domar - portir
Telefon: 032/493-322

 Odjeljak daktilobiroa

10. ANTONIJA PERKUNIĆ, referent – voditelj daktilobiroa
antonija.perkunic@vinkovci.hr.
Telefon: 032/337-212Pristupačnost
Kontrast
Povećajte font
Smanji font