Upravni odjel za kulturu i turizam

U Upravnom odjelu za kulturu i turizam prati se stanje u području kulture, razmatraju se izvješća kulturnih ustanova i predlažu mjere za poboljšanje i razvoj kulturnih djelatnosti, obavljaju se poslovi kulturnog promicanja grada, osiguravaju se sredstva za zadovoljavanje potreba u kulturi za programe iz područja muzejske, galerijske, likovne, knjižnične i nakladničke, glazbene, scenske, filmske i multimedijalne djelatnosti i kulturne manifestacije iz tih područja.
Odjel vodi brigu o spomencima kulture i zaštiti kulturnih dobara i kulturne baštine. U Odjelu se izrađuju programi javnih potreba u kulturi i prati se namjensko korištenje sredstava proračuna Grada.

Odjel prati rad i upravljanje u ustanovama u kulturi kojima je Grad osnivač i rad u udrugama u kulturi te im pruža stručnu pomoć u njihovom radu, pribavlja i distribuira informacije o potencijalnim izvorima financiranja gradskih programa, posebice iz dostupnih fondova Europske unije.
 
Odjel predlaže organizaciju i sudjeluje u organizaciji gradskih kulturnih manifestacija.
 
Odjel surađuje s resornim ministarstvima i institucijama koje provode aktivnosti iz područja turizma i kulture, prati propise, problematiku i programe Europske unije i resornih ministarstava i institucija te radi na provedbi odobrenih programa na gradskoj razini u suradnji s lokalnom razvojnom agencijom, sudjeluje u praćenju, analizi i vrednovanju ostvarivanja programa i projekata vezanih za turizam i kulturu te  izrađuje izvješća i diseminira projektne rezultate.

Odjel potiče razvoj turističkih subjekata na području grada te razvitak kulturnog, kongresnog, gastronomskog, događajnog, rekreativnog, lovnog i drugih selektivnih oblika turizma, prati i analizira stanje turizma grada te predlaže mjere za njegovo unapređenje, prati i sudjeluje u aktivnostima promocije turističke ponude grada.


1.Marija Liščić Drmić, univ.spec.oec., pročelnik
marija.liscic.drmic@vinkovci.hr
Telefon: 032/493-302

2.Jasna Garvanović, zamjenik pročelnika
 
jasna.garvanovic@vinkovci.hr
Telefon: 032/638-446

3. Danijela Rimac, zamjenica pročelnika
danijela.rimac@vinkovci.hr
Telefon: 032/638-460

4. Marko Antolović, stručni savjetnik za poslove turizma
marko.antolovic@vinkovci.hr
Telefon: 032/493-324

5. Tomislav Žeko, viši stručni suradnik za poslove turizma
tomislav.zeko@vinkovci.hr
Telefon: 032/493-321

6. Petra Bošnjak, viši stručni suradnik za poslove kulture
petra.bosnjak@vinkovci.hr
Telefon: 032/493-323

7. Jelena Božić, samostalni upravni referent za poslove kulture
jelena.bozic@vinkovci.hr
Telefon: 032/638-460 

Pristupačnost
Kontrast
Povećajte font
Smanji font