Obrasci

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša


A) Lokacijska Dozvola

1. Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole

2. Zahtjev za izdavanje izmjene i/ili dopune lokacijske dozvole, poništavanje lokacijske dozvole, ukidanje lokacijske dozvole

3. Zahtjev za produženje važenja lokacijske dozvole


B) Građevinska dozvola

1. Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole

2. Zahtjev za izmjenu građevinske dozvole u vezi s promjenom investitora

3. Zahtjev za donošenje rješenja o izmjeni ili dopuni građevinske dozvole

4. Zahtjev za produženje važenja građevinske dozvole

5. Zahtjev za poništavanje ili ukidanje građevinske dozvole


C) Uporabna dozvola

1. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole

2. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za dio građevine

3. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole 15.02.1968.

4. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole 01.10.2007.

5. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za građevinu izgrađenu, rekonstruiranu, obnovljenu ili saniranu

6. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za građevinu koju je RH stekla u svrhu stambenog zbrinjavanja

7. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za građevinu čiji je akt uništen ili nedostupan


D) Ostalo

1. Zahtjev za izdavanje dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine

2. Zahtjev za izdavanje lokacijske informacije

3. Zahtjev za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja

4. Zahtjev za izdavanje potvrde parcelacijskog elaborata

5. Prijava početka građenja

6. Prijava početka radova na uklanjanju građevine ili dijela građevine

7. Zahtjev za izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne čestice

8. Zahtjev za izdavanje potvrde o etažiranju

9. Zahtjev za izdavanje uvjerenja o česticama

10. Zahtjev za izdavanje potvrde - završno izvješće

11. Zahtjev za izdavanje prijepisa akta

12. Izjava o odustajanju od Zahtjeva

13. Zahtjev za ispravak pogreške


UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM I MJESNU SAMOUPRAVU

 - ZAHTJEVI ZA IZDAVANJE IZVATKA IZ ZBIRKE KUPOPRODAJNIH CIJENA


1. Poredbene kupoprodajne cijene za zemljišta

2. Poredbene kupoprodajne cijene za stanove - apartmane

3. Poredbene kupoprodajne cijene za poslovne prostore

4. poredbene kupoprodajne cijene za obiteljske kuće

5. Poredbene kupoprodajne cijene za posl., gosp. i višestambene zgrade

6. Poredbene kupoprodajne cijene za VPM, garaža, PGM, spremišta, skladišta

7. Poredbene zakupnine za zemljišta

8. Poredbene najamnine za stanove - apartmane

9. Poredbene zakupnine za poslovne prostore

10. Poredbene najamnine za stamb.zgrade - OK i KPB

11. Poredbene cijene za zakup - najam posl., gosp. i višestambene zgrade

12. Poredbene cijene za zakup VPM, garaža, PGM, spremišta, skladišta

13. Poredbene cijene za kupoprodaju - najam - zakup nekretnina


Pristupačnost
Kontrast
Povećajte font
Smanji font
-->