Obrasci

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša


1. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA PROMJENU NAMJENE I UPORABU GRAĐEVINE.pdf

2. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE.pdf

3. ZAHTJEV ZA IZMJENU GRAĐEVINSKE DOZVOLE U VEZI S PROMJENOM INVESTITORA.pdf

4. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE IZMJENU ILI DOPUNU GRAĐEVINSKE DOZVOLE.pdf

5. ZAHTJEV ZA PRODUŽENJE VAŽENJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE.pdf

6. ZAHTJEV ZA PONIŠTAVANJE ILI UKIDANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE.pdf

7. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE LOKACIJSKE DOZVOLE.pdf

8. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE IZMJENE IILI DOPUNU LOKACIJSKE DOZVOLE, PONIŠTAVANJE LOKACIJSKE DOZVOLE, UKIDANJE LOKACIJSKE DOZVOLE.pdf

9. ZAHTJEV ZA PRODUŽENJE VAŽENJA LOKACIJSKE DOZVOLE.pdf

10. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE LOKACIJSKE INFORMACIJE.pdf

11. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UPORABNE DOZVOLE.pdf

12. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UPORABNE DOZVOLE ZA DIO GRAĐEVINE.pdf

13. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UPORABNE DOZVOLE 15.02.1968 i 01.07.2007.pdf

14. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UPORABNE DOZVOLE za građevinu izgrađenu, rekonstruiranu, obnovljenu ili saniranu.pdf

15. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UPORABNE DOZVOLE za građevinu koju je RH stekla u svrhu stambenog zbrinjavanja.pdf

16. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OBAVIJESTI O POSEBNIM UVJETIMA.pdf

17. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OBAVIJESTI O UVJETIMA ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA.pdf

18. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE PARCELACIJSKOG ELABORATA.pdf

19. PRIJAVA POČETKA GRAĐENJA.pdf

20. PRIJAVA POČETKA RADOVA NA UKLANJANJU GRAĐEVINE ili DIJELA GRAĐEVINE.pdf

21. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O UTVRĐIVANJU GRAĐEVNE ČESTICE.pdf

22. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O ETAŽIRANJU.pdf

23. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA O ČESTICAMA.pdf

24. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDA - ZAVRŠNO IZVJEŠĆE.pdf

25. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PRIJEPISA.pdf

26. IZJAVA O ODUSTAJANJU OD ZAHTJEVA.pdf

27. ZAHTJEV ZA ISPRAVAK POGREŠKE.pdf

28. 28. UPORABNA DOZVOLA ZA GRAĐEVINU ČIJI JE AKT UNIŠTEN ILI NEDOSTUPAN


UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM I MJESNU SAMOUPRAVU

 - ZAHTJEVI ZA IZDAVANJE IZVATKA IZ ZBIRKE KUPOPRODAJNIH CIJENA


Poredbene cijene za kupoprodaju-najam-zakup nekretnina.doc

Poredbene kupoprodajne cijene za poslovne prostore.doc

Poredbene kupoprodajne cijene za stanove.doc

Poredbene najamnine za stanove.doc

Poredbene zakupnine za poslovne prostore.doc

poredbene-kupoprodajne-cijene-za-obiteljske-kuce.doc

poredbene-kupoprodajne-cijene-za-zemljista.doc

poredbene-zakupnine-za-zemljista.doc