Gradska uprava

Za upravljanje i obavljanje djelatnosti od značenja za Grad, kao što su komunalne djelatnosti, izgradnja i upravljanje infrastrukturom, promet, prostorno uređenje i zaštita okoliša, gospodarenje nekretninama u vlasništvu Grada, kultura, zaštita i očuvanje kulturnih dobara, obrazovanje, šport, tehnička kultura i javno zdravlje, predškolski odgoj i obrazovanje, gospodarstvo, turizam, socijalna skrb, proračun, financije i funkcioniranje gradske uprave, zaštita potrošača, civilna i protupožarna zaštita, zaštita i spašavanje, unutarnja revizija i pravno zastupanje ustrojavaju se slijedeće jedinice:


- Upravni odjel za poslove gradonačelnika

- Upravni odjel za normativnu djelatnost i opće poslove

- Upravni odjel za investicije, fondove Europske unije i imovinu

- Upravni odjel društvenih djelatnosti

- Upravni odjel za kulturu i turizam

- Upravni odjel komunalnog gospodarstva i uređenja grada

- Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

- Upravni odjel gospodarstva

- Upravni odjel za proračun i financije

- Služba pravnog zastupanja

- Unutarnja revizija.


Radom upravnog odjela upravlja pročelnik, jedinicom unutarnje revizije voditelj, službom pravnog zastupanja pročelnik službe.


Pristupačnost
Kontrast
Povećajte font
Smanji font