Gradska uprava

Za upravljanje i obavljanje djelatnosti od značenja za Grad, kao što su komunalne djelatnosti, izgradnja i upravljanje infrastrukturom, promet, prostorno uređenje i zaštita okoliša, gospodarenje nekretninama u vlasništvu Grada, kultura, zaštita i očuvanje kulturnih dobara, obrazovanje, šport, tehnička kultura i javno zdravlje, predškolski odgoj i obrazovanje, gospodarstvo, turizam, socijalna skrb, proračun, financije i funkcioniranje gradske uprave, zaštita potrošača, civilna i protupožarna zaštita, zaštita i spašavanje, unutarnja revizija i pravno zastupanje ustrojavaju se slijedeće jedinice:


- Upravni odjel za poslove gradonačelnika i mjesnu samoupravu

- Upravni odjel za normativnu djelatnost i opće poslove

- Upravni odjel za investicije, fondove Europske unije i imovinu

- Upravni odjel društvenih djelatnosti

- Upravni odjel za kulturu i turizam

- Upravni odjel komunalnog gospodarstva i uređenja grada

- Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

- Upravni odjel gospodarstva

- Upravni odjel za proračun i financije

- Služba pravnog zastupanja

- Služba za protokol i informiranje

- Unutarnja revizija.


Radom upravnog odjela upravlja pročelnik, jedinicom unutarnje revizije voditelj, službom pravnog zastupanja pročelnik službe.
Za pročelnika može biti imenovana osoba koja uz opće, zakonom utvrđene uvjete ispunjava i sljedeće uvjete i to:
- za pročelnika Upravnog odjela za poslove gradonačelnika – magistar struke ili stručni specijalist pravne struke, najmanje 5 godina radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit te organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje i kreiranje programa i strategija
- za pročelnika Upravnog odjela za normativnu djelatnost i opće poslove - magistar struke ili stručni specijalist pravne struke, najmanje 5 godina radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit te organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje i kreiranje programa i strategija
- za pročelnika Upravnog odjela za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu - magistar struke ili stručni specijalist pravne struke ili drugog društvenog usmjerenja, najmanje 5 godina radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit te organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje i kreiranje programa i strategija
- za pročelnika Upravnog odjela društvenih djelatnosti - magistar struke ili stručni specijalist društvenog usmjerenja, najmanje 5 godina iskustva u struci i položen državni stručni ispit te organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje i kreiranje programa i strategija
- za pročelnika Upravnog odjela za kulturu i turizam – magistar struke ili stručni specijalist društvenog usmjerenja, najmanje 5 godina iskustva u struci i položen državni stručni ispit te organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje i kreiranje programa i strategija
- za pročelnika Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada - magistar struke ili stručni specijalist tehničkog ili ekonomskog usmjerenja, najmanje 5 godina iskustva u struci i položen državni stručni ispit, te organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje i kreiranje programa i strategija
- za pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša - magistar struke ili stručni specijalist građevinskog, arhitektonskog ili društvenog usmjerenja, najmanje 5 godina iskustva u struci i položen državni stručni ispit te organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje i kreiranje programa i strategija
- za pročelnika Upravnog odjela gospodarstva - magistar struke ili stručni specijalist ekonomskog usmjerenja, najmanje 5 godina radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit te organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje i kreiranje programa i strategija
- za pročelnika upravnog Odjela za proračun i financije - magistar struke ili stručni specijalist ekonomskog usmjerenja, najmanje 5 godina radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit te organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje i kreiranje programa i strategija
- voditelj jedinice unutarnje revizije mora ispunjavati uvjete stručnog znanja - magistar struke ili stručni specijalist financijskog ili ekonomskog smjera i mora imati stručno ovlaštenje ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru (certifikat) i položen državni stručni ispit.
- pročelnik službe pravnog zastupanja mora ispunjavati uvjete stručnog znanja - magistar struke ili stručni specijalist pravne struke, najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, položen pravosudni ispit i položen državni stručni ispit.

Pristupačnost
Kontrast
Povećajte font
Smanji font