Zaprimanje E-Računa

Zaprimanje eRačuna
Grad Vinkovci sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 94/18) omogućuje zaprimanje eRačuna.
Dostava eRačuna moguća je isključivo putem FINA-e kao centralnog informacijskog posrednika, ili drugih informacijskih posrednika koji su povezani sa FINA-inim sustavom. Detaljnija pojašnjenja poslovnog procesa možete naći na stranicama FINA-e vezano za e-Račun u javnoj nabavi. Dodatne obavijesti možete dobiti i putem postavljenog upita na e-maila adresu: e-racun@fina.hr.
 
 Prilikom izdavanja eRačuna pozivaju se dobavljači Grada Vinkovaca da se povežu s točnim nazivom servisa:
 

Naziv poslovne jedinice

Šifra poslovne jedinice

GRAD VINKOVCI - UPRAVNI ODJEL GOSPODARSTVA

48708

GRAD VINKOVCI - UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE

48707

GRAD VINKOVCI - UPRAVNI ODJEL KOMUNALNOG GOSPODARSTVA I UREĐENJA GRADA

48706

GRAD VINKOVCI - UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM

48705

GRAD VINKOVCI - UPRAVNI ODJEL DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

48704

GRAD VINKOVCI - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

48703

GRAD VINKOVCI - UPRAVNI ODJEL ZA NORMATIVNU DJELATNOST I OPĆE POSLOVE

48702

GRAD VINKOVCI - UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA

48701

GRAD VINKOVCI - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

48709

 
 
Obzirom da iza OIB-a: 67648791479 postoji devet upravnih odjela – nužno je prilikom slanja računa povezati se na ispravnu šifru, kako bi se svatko od navedenih upravnih odjela mogao ispravno putem FINA servisa zaprimiti njemu pripadajuće računa.
 
Pozivaju se svi dobavljači koji su s gradom Vinkovci sklopili ugovore (uključujući i narudžbenice!) temeljem postupaka javne i jednostavne nabave da svoje račune izdane od 1. srpnja 2019. godine obavezno dostavljaju na zakonom utvrđen način.
 
Nakon 1. srpnja 2019. godine Grad Vinkovci je u svim postupcima javne nabave i jednostavne nabave obvezan zaprimati i obrađivati te izvršiti plaćanje samo elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi, a dobavljači će biti u obvezi izdavati i slati samo elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi.

Pristupačnost
Kontrast
Povećajte font
Smanji font