Stanovništvo

PROSTORNI RASPORED STANOVNIŠTVA


Naselje
2001.
2011.
Vinkovci
33.239
32.029
Mirkovci
2.673
3.283
Ukupno
35.912
35.312

izvor podataka : Popis stanovništva 2001. i 2011.


STANOVNIŠTVO STARIJE OD 15. GOD PREMA ŠKOLSKOJ SPREMI


Elementi
2001.
2011.
Ukupno stanovništvo starije od 15.god.
28.156
28.988
- bez školske spreme
909
666
- nezavršeno osnovno obrazovanje
3.302
1.204
- osnovno obrazovanje
6.433
6.339
- srednje obrazovanje
14.726
16.368
- više obrazovanje
1.182
1.753
- visoko obrazovanje
2.336
2.781
- nepoznato
68
27

izvor podataka : Popis stanovništva 2001. i 2011.


Pristupačnost
Kontrast
Povećajte font
Smanji font
-->