04.07.2024
PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDE NA PODRUČJU GRADA VINKOVACA ZA 2024.-2028. GODINU

Program poticanja poljoprivrede na području Grada Vinkovaca za 2024.-2028. godinu
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju02.11.2023

Prijedlog odluke o socijalnoj skrbi 2024

Obrazac sudjelovanja javnosti u savjetovanju


13.10.2023

Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Grada Vinkovaca za 2023. godinu

Prijedlog odluke o socijalnoj skrbi 2023. savjetovanje.docx

Obrazac sudjelovanja sa javnošću


1.09.2022

Prijedlog pravilnika o učeničkim stipendijama 2022

Prijedlog pravilnika o učeničkim stipendijama 2022

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti


26.08.2022

Prijedlog programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi grada Vinkovaca za 2023. Godinu

Prijedlog programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi grada Vinkovaca za 2023. Godinu

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti

12.07.2022

Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratnih novčanih naknada za polaznike prvih razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023.

Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratnih novčanih naknada za polaznike prvih razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023.

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti


12.07.2022

Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratnih novčanih naknada za polaznike prvih razreda osnovni škola u školskoj godini 2022./2023.

Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratnih novčanih naknada za polaznike prvih razreda osnovnih škola u školskoj godini 2022./2023.

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti


27.04.2022

Prijedlog NACRT PRIJEDLOGA O D L U K E o jednokratnom sufinanciranju troškova kupnje radnih bilježnica i ostalog radnog materijala učenicima osnovnih škola s područja grada Vinkovaca za školsku godinu 2022./2023  


NACRT PRIJEDLOGA  O D L U K E o jednokratnom sufinanciranju troškova kupnje radnih bilježnica  i ostalog radnog materijala učenicima osnovnih škola s područja grada Vinkovaca  za školsku godinu 2022./2023

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti


27.12.2021

Prijedlog Nacrta Programa zaštite okoliša za područje grada Vinkovaca za razdoblje 2022. do 2025. godine 


Informacija o izradi nacrta programa zattite okoliša za razdoblje 2022-2025

Obrazac za mišljenja, primjedbe i prijedloge o nacrtu programa

Prijedlog nacrta Programa Zastite Okolisa Grada Vinkovci  za razdoblje 2022-2025


02.12.2021

Informacija o početku izrade Programa zaštite okoliša za područje grada Vinkovaca za razdoblje 2022. do 2022. godine


Informacija o početku izrade Programa zaštite okoliša za područje grada Vinkovaca za razdoblje 2022. do 2025. godine


26.11.2021.

Strategija upravljanja imovinom Grada Vinkovaca za razdoblje 2021.-2027. godine


Strategija upravljanja imovinom Grada Vinkovaca za razdoblje 2021.-2027. godine

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti


24.11.2021.

Godišnji plan upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Vinkovaca za 2022. godinu


Godišnji plan upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Vinkovaca za 2022. godinu

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti 

23.11.2021.

Odluka o dopuni Odluke o komunalnom redu - ZAVRŠENO SAVJETOVANJE


Odluka o dopuni Odluke o komunalnom redu

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti


12.11.2021.

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Vinkovaca - ZAVRŠENO SAVJETOVANJE


Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Vinkovaca

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti


5.11.2021.

Program Javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Vinkovaca za 2022. godinu


Nacrt programa Javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Vinkovaca za 2022. godinu

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti


5.11.2021.

Odluka o socijalnoj skrbi Grada Vinkovaca za 2022.godinu


Odluka o socijalnoj skrbi Grada Vinkovaca za 2022.godinu

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti


09.07.2021.

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija redovitim učenicima srednjih škola


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija redovitim učenicima srednjih škola

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti 


09.06.2021.

Odluka o dodjeli jednokratnih novčanih naknada za polaznike prvih razreda srednjih škola u školskoj godini 2021./2022.


Odluka o dodjeli jednokratnih novčanih naknada za polaznike prvih razreda srednjih škola u školskoj godini 2021./2022.

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti


09.06.2021.

Odluka o dodjeli jednokratnih novčanih naknada za polaznike prvih razreda osnovnih škola u školskoj godini 2021./2022.


Odluka o dodjeli jednokratnih novčanih naknada za polaznike prvih razreda osnovnih škola u školskoj godini 2021./2022.

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti


29.04.2021. - ZATVORENO 31. svibnja 2021. godine

Odluka o jednokratnom sufinanciranju troškova kupnje radnih bilježnica i ostalog radnog materijala učenicima osnovnih škola s područja grada Vinkovaca  za školsku godinu 2021./2022.


Odluka o jednokratnom sufinanciranju troškova kupnje radnih bilježnica i ostalog radnog materijala učenicima osnovnih škola s područja grada Vinkovaca  za školsku godinu 2021./2022.

Obrazac za mišljenja, primjedbe i prijedloge


09.03.2021

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Vinkovaca - rok 15 dana do 24.03.2021. godine


Poslovnik Gradskog vijeća Grada Vinkovaca - rok 15 dana

Obrazac za mišljenja, primjedbe i prijedloge


29.01.2021

Informacija o izradi Nacrta Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama grada Vinkovaca za razdoblje 2021. do 2024. 


Informacija o izradi Nacrta Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama grada Vinkovaca za razdoblje 2021. do 2024.

PROGRAM ZAŠTITE ZRAKA, UBLAŽAVANJA KLIMATSKIH PROMJENA, PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA I ZAŠTITE OZONSKOG LOJA ZA GRAD VINKOVCE ZA RAZDOBLJE 2021.-2024. GODINE

OBRAZAC ZA MIŠLJENJA, PRIMJEDBE I PRIJEDLOGE O NACRTU PRIJEDLOGA PROGRAMA ZAŠTITE ZRAKA, OZONSKOG SLOJA, UBLAŽAVANJA KLIMATSKIH PROMJENA I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA GRADA VINKOVACA  ZA RAZDOBLJE 2021. DO 2024.


09.12.2020

Program poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2021.-2023. godinu


Program poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2021.-2023. godinu
Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti14.10.2020

Program poticanja poljoprivrede na području grada Vinkovaca za 2020.-2021. godinu


Program poticanja poljoprivrede na području grada Vinkovaca za 2020.-2021. godinu

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti


09.10.2020

Odluku o socijalnoj skrbi Grada Vinkovaca za 2021. godinu


Odluku o socijalnoj skrbi Grada Vinkovaca za 2021. godinu

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti


30.09.2020

Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi grada Vinkovaca za 2021. godinu


Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi grada Vinkovaca za 2021. godinu

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti


22.09.2020

Godišnji plan upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu grada Vinkovaca za 2021. godinu


Godišnji plan upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu grada Vinkovaca za 2021. godinu

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti


10.09.2020.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija redovitim učenicima srednjih škola


Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija redovitim učenicima srednjih škola

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti


OTVORENA SAVJETOVANJA


Nacrt Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti  na padručju  Grad Vinkovci

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti
Obavijest o pokretanju javne rasprave o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture Grada Vinkovaca.pdf


Pristupačnost
Kontrast
Sivi tonovi
Povećajte font
Smanji font