Rezultati aerobioloških mjerenja

Rezultati aerobioloških mjerenja - 2024.

Peludna prognoza i analiza od 26.03. - 01.04.

Peludna prognoza i analiza od 19.03. - 25.03.

Peludna prognoza i analiza od 12.03. - 18.03.

Peludna prognoza i analiza od 05.03. - 11.03.

Peludna prognoza i analiza od 27.02. - 04.03.


Rezultati aerobioloških mjerenja - 2023.

Peludna prognoza i analiza od 28.02. - 06.03.

Peludna prognoza i analiza od 07.03. - 13.03.

Peludna prognoza i analiza od 14.03. - 20.03.

Peludna prognoza i analiza od 21.03. - 27.03.

Peludna prognoza i analiza od 28.03. - 03.04.

Peludna prognoza i analiza od 04.04. - 10.04.

Peludna prognoza i analiza od 11.04. - 17.04.

Peludna prognoza i analiza od 18.04. - 24.04.

Peludna prognoza i analiza od 25.04. - 01.05.

Peludna prognoza i analiza od 02.05. - 08.05.

Peludna prognoza i analiza od 09.05. - 15.05.

Peludna prognoza i analiza od 16.05. - 22.05.

Peludna prognoza i analiza od 23.05. - 28.05.

Peludna prognoza i analiza od 29.05. - 04.06.

Peludna prognoza i analiza od 05.06. - 11.06.

Peludna prognoza i analiza od 12.06. - 18.06.

Peludna prognoza i analiza od 19.06. - 25.06.

Peludna prognoza i analiza od 26.06. - 02.07.

Peludna prognoza i analiza od 03.07. - 09.07.

Peludna prognoza i analiza od 10.07. - 16.07.

Peludna prognoza i analiza od 17.07. - 23.07.

Peludna prognoza i analiza od 24.07. - 30.07.

Peludna prognoza i analiza od 31.07. - 06.08.

Peludna prognoza i analiza od 07.08. - 13.08.

Peludna prognoza i analiza od 14.08. - 20.08.

Peludna prognoza i analiza od 21.08. - 27.08.

Peludna prognoza i analiza od 28.08. - 03.09.

Peludna prognoza i analiza od 04.09. - 10.09.

Peludna prognoza i analiza od 11.09. - 17.09.

Peludna prognoza i analiza od 18.09. - 24.09.

Peludna prognoza i analiza od 25.09. - 01.10.

Peludna prognoza i analiza od 02.10. - 08.10.

Peludna prognoza i analiza od 09.10. - 15.10.

Izvješće o aerobiološkom motrenju zraka za grad Vinkovce u 2023. godiniRezultati aerobioloških mjerenja - 2022.


Peludna analiza od 01.03. - 07.03.

Peludna analiza od 08.03. - 14.03.

Peludna analiza od 15.03. - 21.03.

Peludna analiza od 22.03. - 28.03.

Peludna analiza od 29.03. - 04.04.

Peludna analiza od 05.04. - 11.04.

Peludna analiza od 12.04. - 18.04.

Peludna analiza od 19.04. - 25.04.

Peludna analiza od 26.04. - 02.05.

Peludna analiza od 03.05. - 09.05.

Peludna analiza od 10.05. - 16.05.

Peludna analiza od 17.05. - 23.05.

Peludna analiza od 24.05. - 30.05.

Peludna prognoza i analiza od 31.05. - 06.06.

Peludna prognoza i analiza od 07.06. - 13.06.

Peludna prognoza i analiza od 14.06. - 20.06.

Peludna prognoza i analiza od 21.06. - 27.06.

Peludna prognoza i analiza od 28.06. - 04.07.

Peludna prognoza i analiza od 05.07. - 11.07.

Peludna prognoza i analiza od 12.07. - 18.07.

Peludna prognoza i analiza od 19.07. - 25.07.

Peludna prognoza i analiza od 26.07. - 01.08.

Peludna prognoza i analiza od 02.08. - 08.08.

Peludna prognoza i analiza od 09.08. - 15.08.

Peludna prognoza i analiza od 16.08. - 22.08.

Peludna prognoza i analiza od 23.08. - 29.08.

Peludna prognoza i analiza od 30.08. - 05.09.

Peludna prognoza i analiza od 06.09. - 12.09.

Peludna prognoza i analiza od 13.09. - 19.09.

Peludna prognoza i analiza od 20.09. - 26.09.

Peludna prognoza i analiza od 27.09. - 03.10.

Peludna prognoza i analiza od 04.10. - 10.10.

Peludna prognoza i analiza od 10.10. - 17.10.

Izvješće o aerobiološkom motrenju zraka za grad Vinkovce u 2022. godini

Studija utjecaja klimatskih prilika na polinaciju najznačajnijih alergenih biljaka na području grada Vinkovaca za razdoblje od 2018. do 2022. godine


Rezultati aerobioloških mjerenja - 2021.


Peludna analiza od 05.03. - 09.03.

Peludna analiza od 10.03. - 16.03.

Peludna analiza od 17.03. - 23.03.

Peludna analiza od 24.03. - 30.03.

Peludna analiza od 31.03. - 06.04.

Peludna analiza od 07.04. - 13.04.

Peludna analiza od 14.04. - 20.04.

Peludna analiza od 21.04. - 27.04.

Peludna analiza od 28.04. - 04.05.

Peludna analiza od 05.05. - 11.05.

Peludna analiza od 12.05. - 18.05.

Peludna analiza od 19.05. - 25.05.

Peludna analiza od 26.05. - 01.06.

Peludna analiza od 02.06. - 08.06.

Peludna analiza od 09.06. - 15.06.

Peludna analiza od 16.06. - 22.06.

Peludna analiza od 23.06. - 29.06.

Peludna analiza od 30.06. - 06.07.

Peludna analiza od 14.07. - 20.07.

Peludna analiza od 21.07. - 27.07.

Peludna analiza od 28.07. - 03.08.

Peludna analiza od 04.08. - 10.08.

Peludna analiza od 11.08. - 17.08.

Peludna analiza od 18.08. - 24.08.

Peludna analiza od 25.08. - 31.08.

Peludna analiza od 01.09. - 07.09.

Peludna analiza od 08.09. - 14.09.

Peludna analiza od 15.09. - 21.09.

Peludna analiza od 29.09. - 04.10.

Izvješće o aerobiološkom motrenju zraka za grad Vinkovce u 2021. godini


Rezultati aerobioloških mjerenja - 2020.


Peludna analiza od 10.03. - 16.03.

Peludna analiza od 23.04. - 29.04.

Peludna analiza od 30.04. - 06.05.

Peludna analiza od 07.05. - 13.05.

Peludna analiza od 14.05. - 20.05.

Peludna analiza od 21.05. - 27.05.

Peludna analiza od 28.05. - 03.06.

Peludna analiza od 04.06. - 09.06.

Peludna analiza od 10.06. - 16.06.

Peludna analiza od 17.06. - 23.06.

Peludna analiza od 24.06. - 30.06.

Peludna analiza od 01.07. - 07.07.

Peludna analiza od 08.07. - 14.07.

Peludna analiza od 15.07. - 21.07.

Peludna analiza od 22.07. - 28.07.

Peludna analiza od 29.07. - 03.08.

Peludna analiza od 04.08. - 10.08.

Peludna analiza od 11.08. - 17.08.

Peludna analiza od 18.08. - 24.08.

Peludna analiza od 25.08. - 31.08.

Peludna analiza od 01.09. - 07.09.

Peludna analiza od 08.09. - 14.09.

Peludna analiza od 15.09. - 21.09.

Peludna analiza od 22.09. - 28.09.

Peludna analiza od 29.09. - 05.10.

Peludna analiza od 06.10. - 12.10.

Izvješće o aerobiološkom motrenju zraka za grad Vinkovce u 2020. godini


Rezultati aerobioloških mjerenja - 2019.


Peludna analiza od 26.02. - 04.03.

Peludna analiza od 05.03. - 11.03.

Peludna analiza od 12.03. - 18.03.

Peludna analiza od 19.03. - 25.03.

Peludna analiza od 26.03. - 01.04.

Peludna analiza od 02.04. - 08.04.

Peludna analiza od 09.04. - 15.04.

Peludna analiza od 16.04. - 22.04.

Peludna analiza od 23.04. - 29.04.

Peludna analiza od 30.04. - 06.05.

Peludna analiza od 07.05. - 13.05.

Peludna analiza od 14.05. - 20.05.

Peludna analiza od 21.05. - 27.05.

Peludna analiza od 04.06. - 06.06.

Peludna analiza od 07.06. - 13.06.

Peludna analiza od 14.06. - 20.06.

Peludna analiza od 21.06. - 25.06.

Peludna analiza od 26.06. - 02.07.

Peludna analiza od 03.07. - 09.07.

Peludna analiza od 10.07. - 16.07.

Peludna analiza od 17.07. - 23.07.

Peludna analiza od 24.07. - 30.07.

Peludna analiza od 31.07. - 06.08.

Peludna analiza od 07.08. - 13.08.

Peludna analiza od 14.08. - 20.08.

Peludna analiza od 21.08. - 27.08.

Peludna analiza od 28.08. - 03.09.

Peludna analiza od 04.09. - 09.09.

Peludna analiza od 10.09. - 16.09.

Peludna analiza od 17.09. - 23.09.

Peludna analiza od 24.09. - 30.09.

Peludna analiza od 01.10. - 07.10.

Izvješće o aerobiološkom motrenju zraka za grad Vinkovce u 2019. godini


Rezultati aerobioloških mjerenja - 2018.


Peludna analiza od 19.04. - 26.04.

Peludna analiza od 27.04. - 02.05.

Peludna analiza od 03.05. - 09.05.

Peludna analiza od 10.05. - 16.05.

Peludna analiza od 17.05. - 23.05.

Peludna analiza od 24.05. - 30.05.

Peludna analiza od 31.05. - 06.06.

Peludna analiza od 13.06. - 19.06.

Peludna analiza od 20.06. - 26.06.

Peludna analiza od 27.06. - 03.07.

Peludna analiza od 04.07. - 10.07.

Peludna analiza od 11.07. - 17.07.

Peludna analiza od 18.07. - 24.07.

Peludna analiza od 25.07. - 31.07.

Peludna analiza od 06.08. - 12.08.

Peludna analiza od 13.08. - 19.08.

Peludna analiza od 20.08. - 26.08.

Peludna analiza od 27.08. - 02.09.

Peludna analiza od 03.09. - 09.09.

Peludna analiza od 10.09. - 16.09.

Peludna analiza od 17.09. - 23.09.

Peludna analiza od 24.09. - 30.09.

Peludna analiza od 01.10. - 08.10.

Peludna analiza od 09.10. - 15.10.

Peludna analiza od 16.10. - 22.10.

Izvješće o aerobiološkom motrenju zraka za grad Vinkovce u 2018. godini


Pristupačnost
Kontrast
Povećajte font
Smanji font