OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE POSTOJEĆE SPORTSKE DVORANE

Grad Vinkovci u partnerstvu s OŠ I.G. Kovačić i OŠ J. Kozarca Vinkovci prijavio je projekt pod nazivom „Obnova, održavanje i opremanje postojeće sportske dvorane“ u skladu s prihvatljivim aktivnostima u programskom području „ Sportska dvorana“ na natječaj za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2023. godini.

Sport je značajna društvena aktivnost mnogostrukih učinaka dok su sportske građevine segment u sportskoj, zdravstvenoj, sociološkoj, arhitektonsko-urbanističkoj, društveno-kulturološkoj i turističkoj strukturi Grada Vinkovaca. Nadalje, Zakon o sportu propisuje da su športske djelatnosti od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku pa je tako financiranje športa i športskih građevina od nacionalne važnosti. Svrha projekta je doprijeti pronalasku prihvatljivog modela razvoja i izgradnje i obnove športske građevine sukladno potrebama te mogućnost šire uporabe i održivosti, što doprinosi popularizaciji sporta te poticanju i poboljšanju kvalitete bavljenja sportom.

Ukupna vrijednost projekta je 201.056,25 eura.

Sukladno Odluci Ministarstva turizma i sporta o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanje sportskih građevina u 2023. godini, Gradu Vinkovcima odobreno je sufinanciranje u iznosu od 83.036,23 eura (41.30%) od strane Ministarstva turizma i sporta, dok će razliku iznosa od 118.020,02 eura (58,70%) sufinancirati Grad Vinkovci.

Cilj projekta je omogućiti veću dostupnost sportskih sadržaja u zajednici, potaknuti veći broj građana, djece i mladih na bavljenje sportom, prevenirati zdravstveni status, poticati okolišnu i socijalnu održivost, te potaknuti razvoj natjecateljskog sporta na lokalnoj razini.

Aktivnosti projekta

U svrhu provedbe projekta provodit će se prihvatljive aktivnosti koje doprinose unapređenju kvalitete športske dvorane kroz sanaciju podnih obloga, popratne prostorije i opremanja školske sportske dvorane na adresi Hrvatskih žrtava 11, Vinkovci. 

Rezultat provedbe projekta je obnovljena i opremljena školska sportska dvorana koja će se moći u potpunosti iskoristiti s ciljem popularizacije sporta u svrhu približavanja sporta građanima, djeci i mladima, te osobama s invaliditetom.

 

 

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Vinkovci.


Pristupačnost
Kontrast
Sivi tonovi
Povećajte font
Smanji font