Objavljeno u Službene obavijesti, , Vijesti, 18.06.2024.

Poziv na 27. sjednicu Gradskog vijeća 25.06.2024.(utorak) godine u 10 sati

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/21-01/01

URBROJ: 2196-4-1-24-27

Vinkovci,  18. 6. 2024.

 

Temeljem članka 48. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 3/21, 5/21 i 11/21)  sazivam  27. sjednicu Gradskog vijeća za dan  25. lipnja (utorak) 2024. godine u 10,00 sati

U VELIKOJ GRADSKOJ VIJEĆNICI, Bana Jelačića 1, Vinkovci

 

Za sjednicu predlažem sljedeći 

D N E V N I   R E D

            Skraćeni zapisnik

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vinkovaca za 2024. godinu.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec., pročelnica Upravnog odjela

za proračun i financije

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2024. godinu.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec.

 1. Godišnji izvještaj o radu i financijskom poslovanju Gradskog muzeja Vinkovci za 2023. godinu.

IZVJESTITELJ: Hrvoje Vulić, dipl. arh., ravnatelj

 1. Godišnje izvješće o ostvarenju programskog i financijskog poslovanja Gradskog kazališta Joza Ivakić Vinkovci za 2023. godinu.

IZVJESTITELJ: Vladimir Andrić, dipl. glumac, ravnatelj

 1. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ: Ivan Bosančić, mag. oec., predsjednik Odbora za dodjelu javnih 

    priznanja 

 1. Prijedlog Odluke o izradi izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ: Davor Mecanović, dipl. iur., pročelnik Upravnog odjela za prostorno 

    uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

 1. Prijedlog Odluke o izradi izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ: Davor Mecanović, dipl. iur.

 1. Prijedlog Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu.

IZVJESTITELJ:  Marko Dujmić, dipl. ing. građ., pročelnik Upravnog odjela

                             komunalnog gospodarstva i uređenja grada

 1. Prijedlog Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu.

IZVJESTITELJ:  Marko Dujmić, dipl. ing. građ.

 1. Prijedlog Izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024. godinu.

IZVJESTITELJ: Marko Dujmić, dipl. ing. građ.

 1. Prijedlog Odluke o prodaji i prijenosu poslovnih udjela trgovačkog društva POLET društvo s ograničenom odgovornošću za cestovni prijevoz putnika i prateće djelatnosti u prometu, POLET d.o.o.

IZVJESTITELJICA:Sanja Čuljak, dipl. iur.,viši savjetnik-specijalist, pravni zastupnik  

 1. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Vinkovaca za 2024. godinu.

IZVJESTITELJICA: Andrea Vinković, dipl. iur., pročelnica Upravnog odjela 

          društvenih djelatnosti

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ: Hrvoje Niče, mag. oec., pročelnik Upravnog odjela gospodarstva

 1. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi-nerazvrstana cesta.

IZVJESTITELJICA:  Katarina Vučić, mag. oec., pročelnica Upravnog odjela za

investicije, fondove Europske unije i imovinu

 1. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta:

a/ Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci

b/ Gradskog muzeja Vinkovci

c/ Gradskog kazališta Joza Ivakić Vinkovci

IZVJESTITELJICA: Marija Liščić Drmić, univ. spec. oec., pročelnica Upravnog

odjela za kulturu i turizam

 1. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava osiguranih u Proračunu Grada Vinkovaca za 2024. godinu za potrebe nacionalnih manjina.

IZVJESITELJ: Zlatko Dovhanj, dipl. iur., pročelnik Upravnog odjela za normativnu 

 djelatnost i opće poslove

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika i nacrt pročišćenog teksta Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika.

IZVJESITELJ: Zlatko Dovhanj, dipl. iur. 

 1. Prijedlog kandidata za imenovanje suca porotnika Općinskog suda u Vinkovcima

IZVJESITELJ: Zlatko Dovhanj, dipl. iur.,

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ: Mario Dražić, predsjednik Komisije za izbor i imenovanja

 1. Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Upravnog vijeća Gradskog muzeja Vinkovci.

IZVJESITELJ: Mario Dražić

 1. Prijedlog Odluke o uspostavljanju suradnje i zaključivanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji između Grada Vinkovaca i Grada Krapine.

IZVJESITELJ: Ivan Bosančić, mag. oec., Gradonačelnik

 1. Aktualna pitanja.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Mladen Karlić, dr. med.

Pristupačnost
Kontrast
Sivi tonovi
Povećajte font
Smanji font