Objavljeno u Službene obavijesti, , Vijesti, 18.06.2024.

ODLUKU O IZMJENI DIJELA OGLASA ZA PRIJAVU I SUDJELOVANJE NA JAVNOM USMENOM NATJEČAJU POVODOM ORGANIZACIJE MANIFESTACIJE „59. VINKOVAČKIH JESENI“

GRADONAČELNIK

KLASA: 940-01/24-01/100

URBROJ: 2196-4-2-24-9

Vinkovci, 18. lipnja 2024. god.

 

Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine» br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17), članka. 30. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Vinkovaca («Službeni glasnik» Grada Vinkovaca br. 7/99 i 2/09) i članka 57. i 64. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 2/21) donosi sljedeću

 

 

ODLUKU  O IZMJENI DIJELA OGLASA ZA PRIJAVU I SUDJELOVANJE NA JAVNOM USMENOM NATJEČAJU POVODOM ORGANIZACIJE MANIFESTACIJE „59. VINKOVAČKIH JESENI“

 

I.

            Grad Vinkovci objavio je Oglas za prijavu i sudjelovanje na javnom usmenom natječaju povodom organizacije manifestacije „59. Vinkovačkih jeseni“ KLASA: 940-01/24-01/100, URBROJ: 2196-4-2-24-3, od 11. lipnja 2024. god. Isti je objavljen dana 14. lipnja 2024. godine u „Vinkovačkom listu“, na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Grada Vinkovaca.

 

II.

Ovom Odlukom mijenja se točka VI., stavak 1., alineja. 7. tako da sada glasi: 

dokaz o uplaćenoj jamčevini u korist Proračuna Grada Vinkovaca br: HR7423900011848700005 (poziv na broj: HR68,9016-OIB).

 

 

III.

Ostale točke Oglasa iz točke I. ove Odluke ostaju neizmijenjene.

 

IV.

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Vinkovačkom listu“, na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Grada Vinkovaca. 

 

 GRADONAČELNIK

 Ivan Bosančić, mag. oec.

Prijavnica-zona- svjetloplava-Duga ulica-VK1-VK4.docx

Prijavnica-zona- zelena- Prolaz Crvenog križa-Instalacija Bircuz.docx

Prijavnica-zona- zelena- Prolaz Crvenog križa-L1-lokacija za postavljanje pokretnog objekta.docx

Prijavnica-zona- žuta- Tr Vinkovačkih jeseni-MK1-MK8-zakup malih drvenih kućica.docx

Prijavnica-zona- žuta- Tr Vinkovačkih jeseni-ŠT1-ŠT35-zakup štandova.docx

prijavnica-zona-zuta-trg-vinkovackih-jeseni-l1-l2-i-l3-lokacije-za-postavljanje-drvene-kucice-i-pokretnih-ugostiteljskih-objekata.docx

Pristupačnost
Kontrast
Sivi tonovi
Povećajte font
Smanji font