Objavljeno u Vijesti, 01.07.2024.

Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratno sufinanciranje troškova kupnje radnih bilježnica i drugih obrazovnih materijala za učenike upisnike prvih razreda osnovne škole u školskoj godini 2024./2025.

Upravni odjel društvenih djelatnosti 

KLASA: 602-01/24-01/03

URBROJ: 2196-4-6-24-16

Vinkovci, 15. svibnja 2024. godine

Na temelju članka III. Odluke o jednokratnom sufinanciranju troškova kupnje radnih bilježnica i drugih obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola grada Vinkovaca za školsku godinu 2024./2025. („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 4/24), Upravni odjel društvenih djelatnosti Grada Vinkovca objavljuje

 

JAVNI POZIV 

za podnošenje Zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratno 

sufinanciranje troškova kupnje radnih bilježnica i drugih obrazovnih materijala 

za učenike upisnike prvih razreda osnovne škole u školskoj godini 2024./2025.

I

Pozivaju se roditelji/skrbnici učenika koji upisuju prve razrede osnovnih škola na podnošenje Zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratno sufinanciranje troškova kupnje radnih bilježnica i drugih obrazovnih materijala (novčani bon/vaučer u vrijednosti 70,00 eura) u školskoj godini 2024./2025.

Pravo na jednokratno sufinanciranje troškova kupnje radnih bilježnica i drugih obrazovnih materijala može ostvariti svaki učenik upisnik prvog razreda osnovne škole koji zajedno s jednim roditeljem/skrbnikom ima prebivalište u gradu Vinkovci.

Učenici viših razreda osnovnih škola koji su to pravo ostvarili i prošle godine, ne podnose zahtjeve niti dodatnu dokumentaciju već pravo ostvaruju automatizmom temeljem dosadašnjih popisa za ostvarivanje navedenog prava.

Pravo na jednokratno sufinanciranje pod uvjetom prebivališta iz stavka 2. ovog članka mogu ostvariti i učenici osnovnih škola izvan Grada Vinkovaca, a na području Republike Hrvatske.

II

         Roditelj/skrbnik učenika upisnika  prvog razreda osnovne škole podnosi:

  1. Ispunjeni obrazac Zahtjeva za ostvarivanje prava (obrazac se može pronaći na službenim stranicama Grada www.vinkovci.hr, podići u Upravnom odjelu društvenih djelatnosti Grada Vinkovaca, Kralja Zvonimira 1, soba broj 7/2 ili zatražiti na email adresi drustvene@vinkovci.hr) i vlastoručno potpisanu Izjavu o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka koja se nalazi na istom obrascu

  2. Obostranu presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu za jednog roditelja/skrbnika (ne starije od šest mjeseci)

  3. Presliku upisnice u I. razred osnovne škole.

  Zahtjev se zajedno s dokumentacijom podnosi u Upravnom odjelu društvenih djelatnosti, Bana Jelačića 1, Vinkovci.

III

Zahtjevi s pripadajućom dokumentacijom mogu se dostaviti najkasnije do 16. rujna 2024. godine.

IV

Javni poziv se objavljuje na Internet stranici Grada Vinkovaca www.vinkovci.hr te se dostavlja osnovnoškolskim ustanovama na području Grada Vinkovaca.

V

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci a koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

VI

Za sve upite i dodatne informacije obratiti se na telefon:

032/ 63 84 62,   032/ 63 84 66 ili e-mail: drustvene@vinkovci.hr.


PRILOG:

1. Zahtjev

Pristupačnost
Kontrast
Sivi tonovi
Povećajte font
Smanji font