Objavljeno u Vijesti, 26.08.2020.

Javni poziv korisnicima pomoći za troškove ogrjeva

J A V N I   P O Z I V

korisnicima pomoći za troškove ogrjeva

 

Sukladno članku 43. stavku 3. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20), pravo na troškove ogrjeva ostvaruju isključivo korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva.

Ovim putem pozivaju se korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva a koji nisu korisnici prava naknade troškova stanovanja socijalnog programa Grada Vinkovaca da do 10. rujna 2020. godine podnesu pisani zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva u 2020. godini.

Zahtjev se može preuzeti sa službene internetske stranice Grada Vinkovaca https://grad-vinkovci.hr/hr ili u zgradi gradske uprave Grada Vinkovaca, Bana Jelačića 1, 32100 Vinkovci.

 

Uz zahtjev obavezno priložiti:

  1. rješenje o ostvarenju prava na zajamčenu minimalnu naknadu Centra za socijalnu skrb Vinkovci,
  2. izjavu korisnika da se grije na drva,
  3. presliku osobne iskaznice podnositelja zahtjeva.

 

Popunjeni zahtjevi zajedno s pripadajućom dokumentacijom predaju se u zgradi gradske uprave Grada Vinkovaca, Bana Jelačića 1, 32100 Vinkovci.Zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva

Izjava korisnika da se grije na drva