Objavljeno u Vijesti, 08.12.2023.

ISHOĐENA PRAVOMOĆNA GRAĐEVINSKA DOZVOLA ZA DOGRADNJU OBJEKTA DRUŠTVENE NAMJENE DJEČJEG VRTIĆA

ISHOĐENA PRAVOMOĆNA GRAĐEVINSKA DOZVOLA ZA DOGRADNJU OBJEKTA DRUŠTVENE NAMJENE DJEČJEG VRTIĆAISHOĐENA PRAVOMOĆNA GRAĐEVINSKA DOZVOLA ZA DOGRADNJU OBJEKTA DRUŠTVENE NAMJENE DJEČJEG VRTIĆA „STRIBOR“

 

Nakon izrade projektno-tehničke dokumentacije ishođena je pravomoćna građevinska dozvola za dogradnju objekta društvene namjene dječjeg vrtića „Stribor“. Grad Vinkovci je u postupku izrade dokumentacije za nabavu radova dogradnje područnog dječjeg vrtića “Stribor“. Nakon završetka izrade dokumentacije, pokrenut će se postupak javne nabave za radove, navodi pročelnik Službe za pravne poslove Grada Vinkovaca Luka Turda.

Podsjećamo, dogradnja područnog dječjeg vrtića „Stribor“ provodi se u sklopu projekta „Dogradnja i opremanje područnog dječjeg vrtića “Stribor“ u gradu Vinkovci“ (NPOO.C3.1.R1-I1.01.0094), temeljem sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost (NPOO). Dogradnjom područnog vrtića „Stribor“, osigurat će se dodatni smještaj za 40 djece vrtićke dobi. Dogradnja će biti u skladu sa načelima „ne čini značajnu štetu“, uz poštivanje svih smjernica navedenih u samom Pozivu i projektno tehničkoj dokumentaciji, pojašnjava Andrea Vinković, pročelnica za društvene djelatnosti u gradu Vinkovcima.

Iz Agencije za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o. koja ujedno i pruža stručnu podršku u provedbi projekta „Dogradnja i opremanje područnog dječjeg vrtića “Stribor“ u gradu Vinkovci“ (NPOO.C3.1.R1-I1.01.0094) financiranog iz NPOO-a, navode kako provedba projekta ide prema planu i u skladu sa ugovornim obvezama.

Pristupačnost
Kontrast
Sivi tonovi
Povećajte font
Smanji font