Objavljeno u Službene obavijesti, 06.02.2023.

Poziv za 16. sjednicu Gradskog vijeća 13. veljače (ponedjeljak) 2023. godine u 10 sati

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/21-01/01

URBROJ: 2196-4-1-23-16

Vinkovci,  6. 2. 2023.

 

 

 

Temeljem članka 48. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 3/21, 5/21 i 11/21)  sazivam  16. sjednicu Gradskog vijeća za dan 

 

                        13. veljače (ponedjeljak) 2023. godine u 10,00 sati

U VELIKOJ GRADSKOJ VIJEĆNICI, Bana Jelačića 1, Vinkovci

            

Za sjednicu predlažem sljedeći 

 

 

D N E V N I   R E D

 

            Skraćeni zapisnik

 1. Prijedlog Odluke o darovanju nekretnine u vlasništvu Grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJICA:  Katarina Vučić, mag. oec., pročelnica Upravnog odjela za

investicije, fondove Europske unije i imovinu

 1. Prijedlog Odluke o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Vinkovaca, u poljoprivredne svrhe.

IZVJESTITELJICA:  Katarina Vučić, mag. oec.

 1. Prijedlog Odluke o davanju u zakup dijela sportske građevine u vlasništvu Grada Vinkovaca.
 2. IZVJESTITELJICA:  Katarina Vučić, mag. oec.
 3. Prijedlog Odluke o davanju u zakup sportske građevine-sportskih terena u vlasništvu Grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJICA:  Katarina Vučić, mag. oec.

 1. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi.  IZVJESTITELJICA:  Katarina Vučić, mag. oec.
 2. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Vinkovaca za 2023. godinu.

IZVJESTITELJ: Zlatko Dovhanj, dipl. iur., pročelnik Upravnog odjela za normativnu 

    djelatnost i opće poslove

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora na području Grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ: Zlatko Dovhanj, dipl. iur.

 1. A/ Prijedlog Analize stanja sustava Civilne zaštite na području grada Vinkovaca   

     u 2022. godini.

B/ Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava Civilne zaštite na području grada 

     Vinkovaca za 2023. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

IZVJESTITELJ: Gabrijel Šokičić, dipl. iur. univ. spec. oec., pročelnik Upravnog 

    odjela za poslove gradonačelnika

 1. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanica Vinkovci za 2023. godinu.

IZVJESTITELJ: Gabrijel Šokičić, dipl. iur. univ. spec. oec.

 1. Aktualna pitanja.

 

 

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Mladen Karlić, dr. med.

Pristupačnost
Kontrast
Sivi tonovi
Povećajte font
Smanji font