Objavljeno u Službene obavijesti, 19.03.2024.

Poziv na 25.sjednicu Gradsko vijeća 26.03.2024.(utorak) godine u 10 sati

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/21-01/01

URBROJ: 2196-4-1-24-25

Vinkovci,  19. 3. 2024.

 

 

Temeljem članka 48. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 3/21, 5/21 i 11/21)  sazivam  25. sjednicu Gradskog vijeća za dan 

 

                        26. ožujka (utorak) 2024. godine u 10,00 sati

U VELIKOJ GRADSKOJ VIJEĆNICI, Bana Jelačića 1, Vinkovci

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 D N E V N I   R E D

            Skraćeni zapisnik

1.                   Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vinkovaca za 2024. godinu.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec., pročelnica Upravnog odjela 

za proračun i financije 

2.                   Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2024. godinu.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec.

3.                   Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Vinkovaca za 2022. godinu.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec.  

4.                   Prijedlog Zaključka o razmatranju Izvješća o stanju u prostoru Grada Vinkovaca za razdoblje 1.1.2020. do 31.12. 2023. godine.

IZVJESTITELJ:  Davor Mecanović mag. iur., pročelnik Upravnog odjela za 

      prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

5.                   Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Akcijskog plana poboljšanja kvalitete zraka za grad Vinkovce.

IZVJESTITELJ:  Davor Mecanović mag. iur.

6.                   Prijedlog Odluke o jednokratnom sufinanciranju troškova kupnje radnih bilježnica i drugih obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola grada Vinkovaca za školsku godinu 2024./2025.

IZVJESTITELJICA:  Andrea Vinković, dipl. iur., pročelnica Upravnog odjela 

društvenih djelatnosti

7.                   Prijedlog izmjene Programa građenja komunalne infrastukture za 2024. godinu.

IZVJESTITELJ: Marko Dujmić, dipl. ing. građ., pročelnik Upravnog odjela 

    komunalnog gospodarstva i uređenja grada

8.                   Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju na upravljanje i korištenje nekretnine u vlasništvu Grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJICA:  Katarina Vučić, mag. oec., pročelnica Upravnog odjela za 

investicije, fondove Europske unije i imovinu

9.                   Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstane ceste.

IZVJESTITELJICA:  Katarina Vučić, mag. oec.

10.               Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti Gradskom muzeju Vinkovci.

IZVJESTITELJICA:  Danijela Rimac, dipl. iur., zamjenica pročelnice Upravnog 

odjela za kulturu i turizam

11.               Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika.

IZVJESTITELJ:  Zlatko Dovhanj, dipl. iur., pročelnik Upravnog odjela za 

     normativnu djelatnost i opće poslove

12.               Prijedlog kandidata za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Vinkovcima i Županijskog suda u Vukovaru.

IZVJESTITELJ:  Zlatko Dovhanj, dipl. iur.

13.               Izvješće o izvršenju plana djelovanja za 2023.  godinu za Grad Vinkovce.

IZVJESTITELJ: Hrvoje Niče, mag. oec., pročelnik Upravnog odjela gospodarstva

14.               Aktualna pitanja.

 

 PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Mladen Karlić, dr. med.

Pristupačnost
Kontrast
Sivi tonovi
Povećajte font
Smanji font