Objavljeno u Službene obavijesti, 23.01.2023.

Odlukao odabiru kandidatkinja za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu „Zaželi – Program zapošljavanja žena na području Grada Vinkovci

GRADONAČELNIK

KLASA: 550-01/22-01/69

URBROJ: 2196-4-2-23-12

Vinkovci, 23. siječnja 2023.

 

     Na temelju Odluke  o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA:983-01/22-01/13, URBROJ:524-07-02-01-01/3-22-30, od 23. studenog 2022. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020 broj UP.02.1.1.16.0061, Zaželi-program zapošljavanja žena na području Grada Vinkovci 3, od 16. prosinca 2022. godine, KLASA: 550-01/22-01/69, URBROJ: 2196-4-2-22-4, članka 57. Statuta  Grada Vinkovaca ( „Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 02/21), te prijedloga Povjerenstva za provedbu postupka za prijam u radni odnos gradonačelnik Grada Vinkovaca, donosi

 

ODLUKU

o odabiru kandidatkinja

 

I

     Temeljem Javnog poziva za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu

„Zaželi – Program zapošljavanja žena na području Grada Vinkovci 3 “, objavljenog dana 22.12.2022. na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskim stranicama Grada Vinkovaca,  za prijem u radni odnos izabrane su sljedeće kandidatkinje:

 

Redni broj

Ime i prezime

1.

Biljana Matijević

2.

Vesna Džindo

3.

Marija Jovanić

4.

Dragana Jovanović

5.

Anka Hunjet

6.

Ana Buinac

7.

Vesna Marković

8.

Ljubica Šarić

9.

Marija Božinović

10.

Lidija Maras

11.

Božena Vrebić

12.

Anica Begčević

13.

Gordana Novokmet

14.

Marija Radoš

15.

Vera Bilić

16.

Blanka Biberović

17.

Zdenka Špaček

18.

Marina Đordić

19.

Jadranka Blažević

20.

Jadranka Ereš

21.

Branka Ripić

22.

Nevenka Aščić

23.

Nada Azinović

24.

Katica Miloš

25.

Katica Beslemović

26.

Manda Ručević

27.

Katica Tutek

28.

Snježana Pavičić

29.

Željka Magaš

30.

Tatjana Brekalo

 

 

II

            Kandidatkinje koji su se prijavile na Javni poziv, a nisu izabrane za prijem, o istom će biti obaviještene pisanim putem.

III

            Sa odabranim kandidatkinjama sklopit će se Ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju 6 mjeseci.

IV

             U slučaju odustajanja neke od kandidatkinja ili naknadno utvrđene potrebe za popunjavanjem upražnjenog radnog mjesta, isto će se popuniti kandidatkinjom prijavljenom na Javni poziv objavljen 22.12.2022., sukladno utvrđenoj rang listi.

 

V

      Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Grada Vinkovaca.

Pristupačnost
Kontrast
Sivi tonovi
Povećajte font
Smanji font