Objavljeno u Službene obavijesti, , Vijesti, 29.03.2024.

Odluka o odabiru kandidata za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u projektu "Zaželi – prevencija institucionalizacije na području Grada Vinkovci"

GRADONAČELNIK          

KLASA: 550-01/24-01/17

URBROJ: 2196-4-2-24-4

Vinkovci,   25. ožujka 2024.

                                                               

      Na temelju Odluke  o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ:524-07-02-01-01/2-24-19, od dana 08. veljače  2024. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. Kodni broj: SF.3.4.11.01.0151, Zaželi-prevencija institucionalizacije na području grada Vinkovci, KLASA: 550-01/24-01/17, URBROJ: 2196-4-2-24-1, članka 57. Statuta  Grada Vinkovaca ( „Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 02/21), te prijedloga Povjerenstva za provedbu postupka za prijam u radni odnos Gradonačelnik Grada Vinkovaca

objavljuje

 

ODLUKU

o odabiru kandidata

 

I

     Temeljem Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu „Zaželi – prevencija institucionalizacije na području Grada Vinkovci“, objavljenog dana 26.02.2024. na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskim stranicama Grada Vinkovaca,  za prijem u radni odnos izabrani su sljedeći kandidati:

 

Redni broj

Ime i prezime

1.

NADA AZINOVIĆ

2.

NADA BAGARIĆ

3.

JELENA BANJEDVOREC

4.

ANICA BEGČEVIĆ

5.

BLANKA BIBEROVIĆ

6.

MARIJA BOŽINOVIĆ

7.

ANA BUINAC

8.

BLANKA JAZVO

9.

JADRANKA EREŠ

10.

SVJETLANA FRANČEŠEVIĆ

11.

ANKA HUNJET

12.

MARIJA JOVANIĆ

13.

DRAGANA JOVANOVIĆ

14.

TABITA JURIĆ

15.

IVANA KUJUNDŽIĆ

16.

LIDIJA MARAS

17.

VESNA MARKOVIĆ

18.

BILJANA MATIJEVIĆ

19.

SLAVICA MATIJEVIĆ

20.

ANA MIKIĆ

21.

MONIKA MILANOVIĆ

22.

KATICA MILOŠ

23.

IVAN NAKIĆ

24.

GORDANA NOVOKMET

25.

SNJEŽANA PAVIČIĆ

26.

DRAGICA PRANIĆ

27.

BRANKA RIPIĆ

28.

DUBRAVKA SMILJIĆ

29.

MONIKA TOMONJI

30.

SNJEŽANA TUNJIĆ

31.

MARIJA UDAROVIĆ

32.

ŽELJKA VRBANIĆ

33.

GABRIELA ZOVKIĆ

 

II

            S odabranim kandidatima sklopit će se Ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju 30 mjeseci.

III

             U slučaju odustajanja nekog od kandidata ili naknadno utvrđene potrebe za popunjavanjem upražnjenog radnog mjesta, isto će se popuniti kandidatom prijavljenim na Oglas za prijam u radni odnos objavljen 26.02.2024., sukladno utvrđenoj rang listi.

 

IV

Na ovu Odluku može se podnijeti prigovor u roku 8 dana od dana objave. Prigovor se podnosi na adresu: Grad Vinkovci, Upravni odjel društvenih djelatnosti, Bana Josipa Jelačića 1, 32100 Vinkovci.

 

V

      Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na Oglasnoj ploči i web stranici Grada Vinkovaca.

 

GRADONAČELNIK

Ivan Bosančić, mag.oec.


Pristupačnost
Kontrast
Sivi tonovi
Povećajte font
Smanji font